Lennuki tänava garaažid lammutatakse

Seoses uue elamurajooni rajamisega Rakvere Lennuvälja piirkonda lammutatakse enne talve Lennuki tänaval asuvad garaažid ning linnavalitsus palub inimestel hiljemalt 1. septembriks isiklikud asjad sealt ära viia.

Liisi Kanna

Rakvere Linnavalitsus esitas selle aasta veebruaris SAle Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) taotluse projekti „Rakveres Lennuvälja piirkonnas asuvate militaarehitiste lammutamine 2. etapp“ finantseerimiseks. Juuni lõpus otsustas KIK projekti finantseerida.

Rakvere abilinnapea Rainer Miltop selgitas, et garaažid on tänases mõistes ebaseaduslikud ehitised, mis ei ole üheski registris ega kuulu kellelegi. „Garaažid on kasutusele võetud pärast nõukogude armee lahkumist. Lennuki tänav kuulus sõjaväeosa alla, mis algas raudteeülesõidu juurest ja kuhu tsiviilisikuid ei lastud. Sealsetes majades elasid sõjaväelased. Pärast armee väljumist toimus linnas erastamine ja sealset ala hakati korrastama,“ rääkis abilinnapea. „Inimesed said garaaže kasutada, kuid ühtegi legaalset omandamist seal olnud ei ole.“

Projekti teostatakse Lennuki tänava endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu alusel, mis kehtestati juba 2005. aastal. Miltop selgitas, et sinna piirkonda on planeeritud uus elamu rajoon. „Projekti käigus tehakse plats puhtaks ja seal algab arendus. Tulevad teed, vesi ja kanalisatsioon, elektriühendus jne.“

Rakvere linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Riin Sikka lisas, et elamualade kõrvale rajatakse ka puhkealad. „Luuakse park-mets, mille juurde rajatavad puhkealad on üldkasutatavad, just piirkonna elanike jaoks.“

Sikka rääkis, et garaažide lammutamine on tegevuste teine etapp, eelmisel aastal lammutati samast meetmest saadud toetuse abil lennuvälja pool asunud suuremad hooned. „Praegu on garaažide läheduses ka vanad varemed, mis samuti lammutatakse. Need on väga ohtlikud,“ lisas keskkonnaspetsialist.

Miltop tõstis esile ka garaažide tuleohtlikkust. „Sel talvel toimus seal korduvalt tulekahjusid, Päästeamet on sellele ammu tähelepanu juhtinud. Ka politsei peab seal pidevalt patrulli pidama,“ nentis abilinnapea. „Lisaks on osad garaažid lihtsalt prügi täis veetud.“

Just ohu ja seal aset leidvate nö hämarate tegevuste tõttu soovitakse lammutustöödega kiiresti valmis saada. „Tahame välistada töö pooleli jäämist ja kevadel jätkamist. Saaks platsi enne talve nii puhtaks, et ka korrarikkujatel seal enam midagi teha ei oleks.“

Ta rõhutas, et korrastusprojekt algab septembrist. „Kohapeal toimunud ühisel kokkusaamisel garaaže kasutavate inimestega lepiti kokku, et 1. septembriks viiakse oma asjad garaažidest ära.“