Maakonna vabatahtlikud seltsilised käisid inspiratsioonipäeval

Vasakult Niina Vaher, Urmas Vaino, Katrin Nõlvak, Meeli Haav, Irina Vassiljeva, Piret Saul-Gorodilov. Foto: Priit Grepp

Laupäeval, 11. veebruaril käis Lääne-Virumaa vabatahtlike seltsiliste koordinaator Katrin Nõlvak koos nelja seltsilisega Pärnus üle-eestilisel inspiratsioonipäeval. Esmakordselt toimunud üritusel jagati seniseid kogemusi ja pakuti välja uusi mõtteid.

Pärnusse tuli kokku 130 sotsiaalvaldkonda panustavat vabatahtlikku üle terve Eesti. Positiivselt laetud päeva juhtis Urmas Vaino, kes on ise vabatahtlik konfliktivahendaja. Tema sõnum vabatahtlikele, kes mingil hetkel tajuvad, et läheb raskeks oli: „Kui lähen tema juurde tagasi, siis näen, et asjad on arenenud edasi.“

Oma eduelamustest, läbipõlemiseohust ja seltsilise kutsumuse leidmisest rääkisid inspiratsioonipäeval „elavad raamatud“ ehk seltsilised, kes väiksemates gruppides jagasid oma kogemusi. Tulevikuplaane visualiseeriti meeleolukate piltsõnumitega ja otsiti ideid nende teostamiseks.

„Seltsilised on suure südame ja hoolivustundega inimesed, kes on valmis oma vaba aega teise inimese heaks panustama. Kuid see tegevus peab olema ühiskonnas nähtav, usaldusväärne ja vabatahtlikku ennast toetav, et ei tekiks nn ärakasutamise tunnet,“ rääkis seltsiliste programmijuht Krista Pegolainen-Saar, kes kinnitas: „Vabatahtlikud seltsilised on tulnud, et jääda. Samamoodi nagu on jäänud vabatahtlikud päästjad ja abipolitsei.“

Kõigest pooleteise aastase tegutsemise tulemusel pakutakse täna seltsilise tuge ligi 800 eakale ja erivajadusega täiskasvanule. Liitunud on ligi 300 vabatahtlikku seltsilist. Lääne-Virumaal tegutseb veebruari alguse seisuga 22 vabatahtlikku seltsilist, kes toetavad 70 abivajajat. Maakonnas toimetab ühtlasi kõige eakam seltsiline, kelleks on 96-aastane elurõõmust pakatav Lydia.

Vabatahtlike seltsiliste liikumine on üle-eestiline ja eesmärgiks on toetada eakaid ning täisealisi erivajadustega inimesi. Seltsilised panustavad oma suurimat väärtust – vaba aega, et abivajajatele suhtlemist, mõistmist ja ärakuulamist pakkuda. Vabatahtlikud seltsilised ei asenda omavalitsuste sotsiaaltöötajaid- ja hoolekandjaid, kuid pakuvad seltsi ja ärakuulamist ning teevad koos abivajajaga lihtsamaid koduseid toimetusi.

Vabatahtliku seltsilise liikumise programmi viiakse ellu sotsiaalministeeriumi poolt tellitud hanke „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis“ raames ja seda rahastatakse Euroopa sotsiaalfondi meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“.

Kuulutaja