Tapal tõstab pead uus võim

tapa

Tapa vallavolikogus esitati avaldus volikogu esimehe Toomas Uudebergi umbusaldamise algatamiseks. Käimas on ka kõnelused uue koalitsiooni moodustamiseks.

Liisi Kanna

Tapa vallavolikogus käärib juba pikemat aega. Valimiste järgselt moodustasid sealse koalitsiooni volikogusse 10 kohta saanud valimisliit Valgejõgi ja nelja mandaadiga Reformierakond. Viimane lahkus koalitsioonist juuli alguses, misjärel alustati kõnelusi uue võimuliidu loomiseks valimistel viis mandaati saanud Keskerakonna ja volikogus nelja kohta omava valimisliiduga Koostöö.

Napp häälteenamus

Esimene katse Uudebergi umbusaldamiseks tehti 11. juulil, mil see napilt läbi kukkus. Siis oli kohal 20 saadikut, kellest 11 hääletas umbusaldamise poolt, vaja läinuks aga 12 häält ehk enamust. Vastu hääletas teiste hulgas üks reformierakonna liige.

Kolmapäevasel Tapa vallavolikogu istungil luges keskerakondlane Maksim Butšenkov ette taas Toomas Uudebergile umbusaldamise algatamise avaldus, millele oli 23 volikoguliikmest alla kirjutanud 12 – 5 keskerakondlast, 4 valimisliit Koostöö liiget ja 3 reformierakondlast.

Uudebergi soovitakse umbusaldada nii volikogu kui eelarve- ja arengukomisjoni esimehena. Avalduse teksti kohaselt iseloomustab Toomas Uudebergi suutmatus teha koostööd volikogu erinevate osapoolte vahel ning ta on kaotanud usalduse Tapa vallavolikogu liikmete seas.

„Nagu avalduses kirjas, praegune vallavolikogu esimees on kaotanud usalduse enamuse vallavolikogu liikmete hulgas. Nad ei usalda talle enam sellise väärt ameti pidamist,“ lausus avalduse ettelugeja hilisemas kommentaaris.

Butšenkov kinnitas, et uue koalitsiooni läbirääkimised lähevad sujuvalt. „Leping on peaaegu valmis ning loodame lähipäevade jooksul selle allkirjastada,“ lausus ta, jättes hetkel veel nimetamata uue vallavanema kandidaadi nime.

Häälte arvu poolest oleks võimalik ka näiteks kahe valimisliidu vaheline koalitsioon. Alar Teras, valimisliidu Koostöö esindaja, kinnitas, et teistsuguseid kombinatsioone uue võimuliidu loomiseks kõne all ei olnud. Umbusaldamise algatamise avalduse osas märkis Teras: „Leidsime, et volikogu esimehe töös on vajakajäämisi.“

„Eks see on selline poliitiline mäng. Kellegi isiklikud ambitsioonid – see ei ole valla asja ajamine!“ vastas Toomas Uudeberg hindamaks avalduse põhjendatust. „Mina püüan oma tööd teha valla seisukohalt lähtuvalt, mitte mingite muude eesmärkide nimel. Ma tahan siin sirge seljaga edasi elada ja olen selle heaks teinud kõik, mida olen pidanud vajalikuks ja osanud.“

Järgmise istungi aeg

Keeruliste suhete kohta volinike laua taga annab tunnistust juba see, et ainuüksi päevakorra kinnitamine tekitas pooletunnise vaidluse. Umbusaldusavaldusele allakirjutanud soovisid päevakorrapunktide järjekorda muuta ning lisada esimeseks punktiks juurde uue istungi aja määramise – põhjusena toodi, et olulisemad teemad oleks eespool.

Volikogu esimehe hinnangul ei olnud aga uue punkti lisamine õiguspärane. Edasi sooviti tõsta esimeseks muidu päevakavas viimaseks olev infopunt – see omakorda tekitas küsimuse, kas info all saab hääletust läbi viia. Kaasati istungit jälgimas olnud juristi hinnang. Asi päädis sellega, et esmalt viidi läbi hääletus, kas infopunkti all hakatakse järgmist istungiaega hääletama ning seejärel toimus hääletus järgmise istungi aja üle. Tavapärase praktika kohaselt lepitakse istungi lõpus uus kohtumisaeg kokku.

Tapa vallavolikogu erakorraline istung umbusaldushääletuseks peaks toimuma 10. septembril.

 

Tapa vallavolikogu 23 liikmest kirjutas 12 alla volikogu esimehe Toomas Uudebergi (laua otsas) umbusaldamise algatamise avaldusele.

Foto: Liisi Kanna