Määrati riigigümnaasiumi asukoht

gümnaasium

Rakvere linnavolikogu otsustas viimaks ära, kus võiks hakata paiknema riigigümnaasium – valik langes Koidula tänava kinnistule ringtee ääres.

Liisi Kanna

Kuigi hea tahte kokkulepe riigigümnaasiumi rajamiseks sai Rakvere linnavalitsuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud juba eelmise aasta alguses, siis selle asukoha osas võttis volikogu otsuse vastu alles sel kolmapäeval.

15 poolthäälega määrati riigigümnaasiumi asupaigaks kinnistu aadressil Koidula 11b. 21st volinikust oli istungil esialgu kohal 20 – saadikud, kelle hinnangul peaks riigigümnaasium hakkama paiknema praeguses gümnaasiumihoones, lahkusid aga protesti märgiks saalist. Hääletusel ei soovinud osaleda Marti Kuusik, Andres Jaadla, Allan Jaakus, Anti Poolamets ja Roman Kusma.

Enne hääletust rääkis linnapea Marko Torm, et pidevalt on edasi lükatud tähtaega, millal Rakvere linn ütleb, mis on nende hinnangul Rakvere riigigümnaasiumile parim asukoht. „Tänaseks oleme jõudnud sinnamaale, et enam aega venitada ei ole,“ lausus ta.

Torm nentis, et teema üle on toimunud palju arutelusid ning võttis lühidalt kokku, miks linnavalitsus just seda kinnistut pooldab. Ta tõi esile, et sügavuti on analüüsitud õpilaste arvu, tehnilisi lahendusi ja muid aspekte ning valiku juures on oluliseks teguriks ka raha. „See otsus on linnavalitsuses sündinud ühehäälselt,“ märkis meer ja jätkas, „me tõesti tahaks teha nii, et 2022. aastal oleks võimalik riigigümnaasiumi sisse asutuda.“

Otsuse vastu olijate nimel võttis enne hääletust sõna volikogu liige Marti Kuusik, märkides esmalt ära, et nelja võimaliku asupaiga kohta koostatud võrdlev analüüs, mis ilmus ka Rakvere Sõnumites, on puudulik. „Vabaduse 1 koolimajas toimunud Rakvere gümnaasiumi järjepidevast tegevusajaloost tulenev väärtus ei ole nendes kalkulatsioonides mitte ühegi sõnaga esitatud,“ rõhutas ta.

„Probleem on selles, et see otsus on tegelikult tehtud – see tehti Koidula 11b detailplaneeringu algatamisega eelmise aasta aprillis. Sisulist arutelu selle üle, kuidas saavutada kolm eesmärki korraga, pole kunagi toimunud,“ jätkas Kuusik.

Kolme eesmärgina tõi ta välja järgmised: kuidas kasutada 80 aasta jooksul laotud hariduskapitali Rakvere linna huvides, kuidas saada riigi abiga moodne õpikeskkond, kas siis põhikool või gümnaasium, ideaalis mõlema, ning kuidas mitte moonutada linnaruumi.

Kuusik märkis, et seetõttu lahkuvad temaga üht meelt olevad volinikud saalist. „Me ei saa aidata luua seda rumalat, kuid näiliselt demokraatlikku otsust. Me ei aita teid selle vormistamisega, jäägu see roll ajaloos jäägitult teile.“

Sellegipoolest määrati riigigümnaasiumi asukohaks Rakvere linnale kuuluv kinnistu Koidula 11b. Ühtlasi volitati linnavalitsust pidama läbirääkimisi Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi hoone rajamiseks sellele kinnistule.

Volikogu esimees Mihkel Juhkami sõnas, et teine vastuvõetud punkt on eriti oluline, sest ainuüksi volikogu otsusega asukoha osas ei lahene küsimus lõplikult. „Nüüd seisab ees küllaltki pikk läbirääkimiste protsess Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning kõikide teiste asjasse puutuvate organisatsioonidega – kas, mismoodi ja mis tingimustel on võimalik seda kinnistut kasutusse anda,“ selgitas Juhkami.

Rakvere abilinnapea Triin Varek hindas hääletuse tulemust positiivselt. „Otsus on kaua oodatud ja ülioluline kõigi Lääne-Viru maakonna gümnasistide jaoks. Samuti annab see võimaluse Rakvere linnal tegeleda kindlalt ja süviti linna hariduslike kohustustega, milleks on põhihariduse kvaliteetne ja tänapäeva õpikäsitlusest lähtuva õppe tagamine. Põhikoolivõrgu korrastamine,“ kommenteeris Varek.

„Uus, tänapäevane hoone ilmestab kindlasti linnapilti ning Rakvere linna põhikooliõpilased loomulikult väärivad Alar Kotli projekteeritud hoones õppimist,“ jätkas abilinnapea.„Arvo Pärdi nimelise muusikamaja ja riigigümnaasiumi ehitusega saab loodetavasti valmis ka uus Vabaduse väljak, mis 2009. aastal korraldatud muusikamaja projekteerimiskonkursi võidutöös ka välja toodi,“ lausus Varek. Ringtee ääres, kinnistul Koidula 11b, võib juba 2022. aastal paikneda riigigümnaasium.

Foto: Liisi Kanna