Pruuna mõis tõi opositsiooni hinnangul Tapale „korruptsiooni lõhna“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tapa vallavolikogu opositsioonilise fraktsiooni „Valla arengu eest!“ hinnangul käitusid vallas võimul olevad valimisliit Valgejõgi ja Reformierakond „korruptsioonilõhnaliselt“, kui seadsid ostueesõiguse OÜle Indsalu Pruuna mõisa võõrandamiseks 150 000 euro eest. Vallavanem Alari Kirt peab oponentide käitumist poliitiliseks lahmimiseks.

Aivar Ojaperv

„Ma saan ka ükskord kurjaks,“ ohkas Kirt tüdinult. „Pidev näpuga näitamine ja korruptsioonis süüdistamine hakkab ära tüütama. Tõestagu siis ka, kui kord juba süüdistavad. Või esitagu parem variant – antud juhul olen veendunud, et kui vallal õnnestub Pruuna mõis sellise hinnaga müüa, oleme teinud igati hea tehingu. Asi pole mitte üksnes rahas, vaid veel mitmes lisaväärtuses.“

Ostja plaanib rajada hooldekodu

Fraktsioon „Valla arengu eest!“ on oma seisukoha levitamisega sel korral kõvasti vaeva näinud – fraktsiooni esimehe Maksim Butšenkovi allkirjaga tekst jõudis mitme ajalehe toimetusse ja on nähtav ka Facebookis. Tüliõunaks on Lehtse lähistel asuv Pruuna mõis, kus praegu veel tegutseb Lehtse Kool, kuid 2017. aasta sügiseks kolitakse sealt välja aleviku südamesse rajatavasse keskusehoonesse.

Tapa vallavolikogu koalitsioon otsustas 29. jaanuari istungil seada mõisahoone müügiks ostueelistusõigus OÜle Indsalu, kes pakub omavalitsusele mõisa eest 150 000 eurot ja kavatseb sinna rajada hooldekodu, mis ühtlasi tähendab 20 uut töökohta. Fraktsioon „Valla arengu eest!“ on nõus, et hoonele tuleb pärast kooli kolimist leida kasutus, kuid samas pole päri otsusega võõrandada vara otsustuskorras ja sellise hinna eest.

„Põhjendamatuks jäi, miks tegi Tapa vallavalitsus ettepaneku müüa Pruuna mõis just nimelt otsustuskorras, aga ei teinud ettepanekut korraldada enampakkumist või ei eelistanud rendisuhet või hoonestusõiguse seadmist?“ küsis Butšenkov. „Alternatiivsete lahenduste analüüs puudus täielikult. Müügihinnaks kujunes OÜ Indsalu kui potentsiaalse ostja ettepanekul 150 000 eurot. Mingit hindamisakti ei tehtud, see oli ostja esindaja sõnul „turusituatsioonile vastav“ hind.“

Vallavanem Kirt alustas kriitikale vastamist tausta lahtiseletamisest.

„Teatavasti näeb valla arengukava ette Lehtse keskusehoone rajamist, see ehitatakse olemasoleva kultuurimaja külge,“ rääkis ta. „Hanked juba käivad. Hoone peaks valmima 2017. aasta teises pooles. Lisaks muudele teenust pakkuvatele ametitele kolib sinna ka Lehtse Kool, mis praegu tegutseb alevikust mitu kilomeetrit eemal Pruuna mõisas.“

„Mullu sügisel sai vald ettepaneku OÜlt Indsalu, kes soovib tühjaks jääva mõisa ära osta. Esialgu pakkusid nad, et tasuvad 10 aasta jooksul (igal aastal 15 000 eurot), aga meie palvel tegid nad oma äriplaani ümber, soostudes maksma kohe, kui mõis on kantud kinnistusse ja ruumid kooli alt vabanevad.“

„Miks see tehing hea on?“ jätkas Kirt. „150 000 mõisa eest pole meie hinnangul sugugi vähe. Tehinguid mõisatega tehakse Eestis väga vähe, sest ostuhuvilisi pole. Siinsamas ümbruses on pikka aega müümata Porkuni ja Imastu mõis, me ise ei leia kuidagi huvilist Tapa mõisale. Mõisate hind on seinast seina, aga neid ongi väga raske hinnata, sest väga palju sõltub seisukorrast, suurusest, ka asukohast. Ning lõppude lõpuks peab ostja sinna veel väga palju raha sisse panema, et asjast asja saaks.“

„Meie jaoks vahest olulisemgi on, et mõisahoonesse jääb elu sisse – OÜ Indsalu kavatseb sinna rajada hooldekodu. Maja ei jää lihtsalt niisama lagunema. Ja mis meie piirkonna jaoks ehk kõige tähtsam: koos hooldekoduga tuleb 20 uut töökohta.“

Ostueesõigus ei tähenda veel müügitehingut

Tapa volikogu opositsioon tsiteerib aga paragrahve: vaatluse all on vallavara valitsemise kord (Pruuna mõis on valla vara) ja olukord, kus vallavara võib võõrandada otsustuskorras. Välja on otsitud isegi Tallinna Halduskohtu kohtuniku Kadriann Ikkoneni artikkel 2005. aasta novembrist ajakirjas Juridica. Paragrahvide rägastiku ja keerulise juriidilise keele edastamine siinkohal oleks lugeja kurnamine, huvilised leiavad täisteksti näiteks Facebookist.

„Millegagi ei ole ju garanteeritud, et Lehtse uus keskusehoone saab 2017. aasta augusti lõpuks nii valmis, et seal on võimalik alustada õppetööga ning Lehtse Kool saab tõesti Pruuna mõisast ära kolitud. Hetkel ei ole volikogule esitatud ehitusprojekti, puudub ehituse kontrolleelarve, rääkimata ehitushanke teostamisest,“ märkis oponent Maksim Butšenkov.

„Siin nad tõlgendavad fakte omatahtsi,“ pahandas vallavanem Kirt. „Ostueesõiguse seadmine ei tähenda veel ostu-müügilepingut. Samas annab ostueesõiguse seadmine ostjale kindluse: ta saab hakata koostama äriplaani, küsima pankadelt raha jne.“

„Ma ausalt öeldes ei saagi aru, mis on opositsiooni eesmärk,“ jätkas ta. „Keegi ei kavatse mõisat enne müüa, kui keskusehoone valmis ja kool kolinud. Alles ostu-müügilepingusse saame panna täiendavad tingimused, näiteks selle, et ostja peab mõisas hakkama osutama hoolekandeteenust.“