Mis on SEO ehk kodulehtede optimeerimine?

mis-on-seo-kodulehe-optimeerimine-analytics

 

Kodulehtede optimeerimine ehk SEO on üks enimotsitud internetiturunduse termineid. Kuid mis on selle tähendus, nii SEO valdkonnas tunnustatud veebilehel oleva tõlgendusena, kui ka kahe Eesti SEO spetsialisti arvates?

Kuidas kirjeldab optimeerimist moz.com?

Moz.com, üks tuntumaid SEO tööriistade arendajaid, kirjutab enda inglisekeelses SEO alustajate teejuhis järgmist.

SEO ehk veebilehtede optimeerimine on turundusdistsipliin, mis keskendub leitavuse tõstmisele orgaanilistes ehk mitte makstud otsingumootorite otsingutulemustes.

SEO sisaldab nii tehnilisi kui ka loovaid elemente, mis on vajalikud otsingumootorites positsiooni parendamiseks, külastajate saatmiseks enda veebilehele ja teadlikkuse tõstmiseks otsingumootorite nagu Google, Bing, jt otsingus.

Optimeerimisel on mitmeid aspekte, alates märksõnade kasutamisest lehel kuni viisideni, kuidas teised veebilehed lingivad sinu veebilehele. Vahel on SEO lihtsalt analüüsitöö, mis aitab teha kindlaks, et veebikeskkond ja sellel asuvad erinevad leheküljed on struktureeritud otsingumootoritele arusaadaval viisil.

Kuigi veebilehtede optimeerimist mõeldakse enamasti otsingumootorite jaoks, on samavõrd oluline luua hea kasutajakogemus ka lehele jõudnud inimestele.

Optimeerimine on veebilehtede nähtavuse tõstmine otsingumootorites

Raido Tamar on SEO Partneri omanik ja pikaajaline SEO spetsialist, kelle jaoks on otsingumootoritele optimeerimise lihtsalt öeldes veebilehtede nähtavuse tõstmine otsingumootorites.

Optimeerimine sisaldab kolme osa:

  • veebilehe sisu täiendamist/loomist
  • tehnilise olukorra parandamist
  • autoriteetsuse tõstmist.

Antud tegevuste teostamiseks kasutatakse otsingumootorite suuniseid ja erinevaid optimeerimise parimaid tavasid.

Maailma kõige populaarsema ja konkurentsitult Eestis kõige enam kasutatava otsingumootori Google’i algoritmis on ligikaudu 200 erinevat pidevalt muutuvat faktorit ja signaali, mille alusel otsingutulemustes veebilehtede positsioone reastatakse.

Võimatu on iga üksikut erinevat faktorit ja usaldussignaali arvestades veebikeskkonda sajaprotsendiliselt optimeerida. Küll on aga võimalik iga veebilehe jaoks määratud eesmärkide täitmine süstemaatiliste ning läbimõeldud tegevustega, mis arvestavad just selles valdkonnas valitsevat konkurentsi ja eesmärkide saavutamiseks olulisi faktoreid.

Tihti esinevaks SEO veaks on optimeerimise tõlgendamine eraldiseisva tegevusena. Häid tulemusi toov SEO ei tohiks olla eraldiseisev tegevus, vaid üks loomulik osa kõigist internetiturundusega seotud tegevustest.

Otsijad klikivad otsingutulemustes suures osas esilehe alguse olevail tulemustel, seega enda veebilehega otsingu teistel lehtedel leitav olemine ei taga soovitud eesmärki.

Veebikeskkonna külastatavuse tõstmiseks ja eesmärkide saavutamiseks vajalike kõrgete positsioonideni jõudmine, seejärel seal püsimine nõuab läbimõeldud pikaajalist optimeerimist.

Optimeerimine on veebilehtede otsingus leitavamaks tegemine

 Silver Ader on SEMturunduse omanik ja SEO spetsialist, kelle jaoks on optimeerimise tähendus veebilehtede otsingus leitavamaks tegemine

SEO töödega tulemuste saavutamiseks on vaja veebileht teha atraktiivseks kahele väga erinevale sihtgrupile – infot otsivatele inimestele, ning otsingumootoritele, mis aitavad inimestel leida otsitavat infot. Väljakutseks on, et mõlemad sihtgrupid väärtustavad erinevaid asju veebilehtedel.

Potentsiaalseid kliente kõnetab veebilehel olev sisu, mis on esitatud tekstide ja visuaalide kujul.

Lehesisestele SEO töödele mõeldes hindavad otsingumootorite pidevalt muutuvad algoritmid veebilehti ja külastajate käitumist veebilehel ühe tervikuna.

Nende jaoks on leheküljel olevate tekstide ja piltidega samavõrd oluline:

  • lehekülje üldine teema
  • külastajate käitumine lehel
  • paljud tehnilised detailid, mis jäävad lehe külastajale märkamatuks

Lehevälisel optimeerimisel omab väga suurt rolli väliste linkide teadlik planeerimine. Need aitavad otsijatel veebilehte paremini leida ning tekitavad otsingumootorite silmis lehele autoriteeti.

Lehesiseste ja leheväliste tegurite alusel järjestavad otsingumootorid vastuseid otsingus, ning otsingu esilehelt valib üle 90% otsijatest enda otsingule vastuse.

Optimeerimisel tihti esinevaks veaks on keskendumine rohkem kujundusele, värvidele ja nuppudele, mitte niivõrd potentsiaalse kliendi jaoks olulise tekstilise sisu loomisele – kasulikule infole, mida otsija loodab veebilehelt leida.

Detailne tekstiline sisu ja selle teadlik vormindamine vastavalt SEO parimatele tavadele aitab veebilehel otsingus praktiliselt alati paremini leitavaks saada.

Kokkuvõtteks

Sõltuvalt projektist võib optimeerimise all mõelda vägagi erineva iseloomuga tegevusi. Kuid kõik need tegevused teenivad ühte eesmärki – teha otsijatele veebileht otsingumootorites paremini leitavaks, seeläbi tõstes veebilehelt laekuvate päringute arvu.