Moe külla tuleb uus kaugküttepiirkond

Eesti üks suuremaid regionaalseid soojatootjaid OÜ N.R. Energy kavatseb koostöös Moe piiritusevabrikuga rajada Moe külasse soojusenergia koostootmisjaama ja luua uue kaugküttepiirkonna. Moe koostootmisjaam ühendatakse varustuskindluse suurendamiseks ka Tapa Üleviste tänava katlamajaga.

Moele on plaanide järgi kavas rajada uus, 9-megavatise võimsusega koostootmisjaam, mis hakkab asuma piiritusevabriku territooriumil. Sooja tootmiseks kasutatakse taastuvenergiat ehk puiduhaket. Plaanide järgi 2020. aasta sügisest käivituv soojamüük hakkab toimuma läbi uute soojatrasside võimsusel kuni 5 megavatti. Uue kaugküttepiirkonna loomine ja ühendustrassi loomine läheb maksma umbes 3 miljonit eurot.

N.R. Energy juhataja Ahto Tisler lausus, et uus tootmisüksus parandab soojusenergia varustuskindlust Tapa vallas ning loob eelduse toasooja hinna edasiseks languseks.

„Moe kaugküttepiirkond lisab Tapa valla soojatarbijatele juurde kaasaegse ja keskkonnasõbraliku võimaluse hoonete kütmiseks. Tapa ja Moe vahele loodav ühendustrass suudab kanda soojusenergiat üle mõlemas suunas, mis tähendab, et kui üks katlamaja rivist välja langema, tagab teine soojusvarustuse mõlemas piirkonnas. Moe koostootmisjaama ühendamine Tapa Üleviste tänava katlamajaga parandab seega ka Tapa kaitseväe linnaku soojatootmise varustuskindlust,“ märkis Tisler.

Kuulutaja

Tapa Üleviste tänava katlamaja.

Foto: N.R. Energy