Noorsootöötajad punuvad võrku

Lääne-Virumaa noorsootöötajad on juba kaks aastat käinud aktiivselt koos ning pununud noorsootöötajatest võrku, mis katab tervet maakonda. Noorsootöötajate võrgustik moodustati 29. oktoobril 2020. aastal Kubijal maakondliku noorsootöötajate õppereisi käigus.

Kahe aasta jooksul on loodud tihedaid sidemeid, leitud koostöökohti, üksteist toetatud ning nõustatud. Vaikselt aga kindlalt liigub Lääne-Virumaa noorsootöötajate võrgustik oma eesmärkide suunas: et meil oleksid maakonnas motiveeritud, pädevad ja tunnustatud noorsootöötajad, ettevõtlikud, rahulolevad ja eneseteadlikud noored ning hästi toimiva infovahetusega eesmärgistatud koostöövõrgustik.

17. novembril kogunesid Lääne-Virumaa noorsootöötajad Võsu Rannaklubi saalis, et koostöös superviisor Anne Õuemaaga teha läbi taaskord üks supervisioon, mis aitab kõikidel võrgustiku liikmetel mõtestada nii enda kui võrgustiku rolli.

Pärast töist osa toimus ka võrgustiku 2. sünnipäeva tähistamine, kus tervitussõnad ütles Haljala vallavanem Anti Puusepp ning kaunist muusikat esitasid Haljala noorsootöötaja Arabella Strazdin ning Haljala valla hariduskomisjoni esimees Sven Rannar.

Lääne-Virumaa noorsootöötajate võrgustiku supervisioone toetab Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu tervisedenduse tegevuskava raames.

Raili Seiton,

Lääne-Virumaa noorsootöötajate võrgustiku koordinaator ja Haljala valla noorsootöötaja

Foto: Sirli Kapper