Omavalitsused palkavad uusi tugitöötajaid

sots toetus

Lääne-Virumaa omavalitsused said ühtekokku ligi 350 000 euro toetust, mille abil pakutakse eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavaid hoolekandeteenuseid.

Liisi Kanna

Euroopa Sotsiaalfond toetab üle Eesti 13 projekti kokku ligi 3 miljoni euroga. Meie maakonnas said rahastuse Rakvere linn ligi 68500 eurot ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit pea 280 000 eurot. Projektide elluviimisel lisandub toetusele omafinantseering, esimese puhul ligi 23 000 eurot, teisel veidi üle 93 000 euro.

Rakveres asub projekti raames tööle 4 töötajat, kes hakkavad osutame isikliku abistaja-, tugiisiku- ja koduteenust. VIROL sai rahastuse, et luua 14 ametikohta (7 isikliku abistaja ja 7 tugitöötaja kohta), mis jagunevad võrdselt maakonna seitsme valla vahel.

Lääne-Virumaa sai toetust ka sama meetme esimeses voorus – toona taotlesid kõik maakonna omavalitsused rahastust ühiselt omavalitsusliidu kaudu.

Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket selgitas, et projekt sooviti seekord teha eraldi, sest oma projekti planeerimist alustati juba pikalt ette ning sooviti lisaks teenuse osutajate töötasudele taotleda rahastust ka töövahenditele ning teenuse osutajate koolitamiseks.„Ühiselt toimiv projekt on väga hea ja eelmisel korral õnnestus Rakvere linnal saada projekti raames 2 tugitöötajat, kuid oleme märganud, et meie linnas on abivajajaid rohkem, kui me suudame aidata. Seetõttu soovisime uue projektiga suurendada tugitöötajate arvu,“ nentis Suun-Deket.„Arvame, et meil läks taotlemisel väga hästi, sest saime teenuse osutajatele juurde andmekaitse koolituse, mis hetkel väga palju segadust tekitab, ja supervisiooni,“ jätkas sotsiaalosakonna juhataja. VIROLi projektijuht Klaarika Adonov rääkis, et eelmises voorus esitatud projekt, mille raames pakutakse erivajadustega inimestele tugiisiku- ja koduteenust, oli aluseks tänavuse taotluse kirjutamiseks.„Vastse projektiga on plaanis uue teenusena maakonnas juurutada ja arendada isikliku abistaja teenust ning arendada ka tugiisiku- ja koduteenust,“ selgitas Adonov.„Projekti raames on võimalik suurendada teenuste kättesaadavust ja ühtlustada maakonnas teenuse pakkumise kvaliteeti,“ lisas ta. 

Koduteenuse pakkumisega soovitakse vähendada tööealise inimese hoolduskoormust, mille tulemusel saab ta siirduda tööturule või jätkata tööturul osalemist. Isikliku abistaja teenuse ja tugiisikuteenuse raames püütakse suurendada tööealiste erivajadustega inimeste tööle saamise võimalusi, tööturule sisenemist või jätkamist. 

Supervisoon on tööalane nõustamine, mis on suunatud inimestega töötava inimese vaimseks toetamiseks. Nõustamisel toetakse spetsialiste keeruliste juhtumitega tegelemisel ja iseenda hoidmisel, et ei tekiks läbipõlemist teenuste osutamisel.