Palju õnne, armas Eesti!

Triin Varek

Rakvere linnapea

Palju õnne meie armsa Eesti taasisesvumispäeval! Riik algab kodust ja kodulinnast. Mõlemad vajavad püsimiseks hoolt ja armastust, teotahtelisi inimesi, tarku otsuseid ja julget tulevikuvaadet.

Tänavu 30 aastat tagasi taastati ka Rakvere linna omavalitsuslik staatus. 30 aastaga on linnapilt tundmatuseni muutunud. Iga aastaring on toonud linnaruumi uusi arenguid. Tänapäevane Rakvere on omanäolise miljööga, kiiresti arenev ja kaunis, maaliliste rohealade ja parkide poolest rikas linn.

Kas mäletate, millal ehitati kollaste kuplitega keskväljak, uus bussijaam, Aqva SPA, teatrikino või tervisekeskus? Ise igapäevaselt Rakveres elades ei märkagi võib-olla esmapilgul linnapilti tekkivaid muutusi, aga rõõm on kuulda külaliste komplimente, et Rakvere on muutunud – ja seda ikka paremuse suunas. Siiras tänu kõigile, kes on taasiseseisvumisjärgsetel aastatel linna arengusse moel või teisel panustanud!

Me loome igapäevaselt homset, meie tulevikku ja teeme seda kõik koos. Rakvere on edumeelne linn, kus jätkuvalt panustatakse elukeskkonna parendamisesse ja tehakse olulisi investeeringuid nii maksumaksja raha kui Euroopa tõukefondide toel. Meil on, mille üle uhke olla!

Jõulised ja edasiviivad arengud ning edu on paljude inimeste ja ettevõtjate aastakümnete pikkune ühistöö. Väärtustan koostööd ja tunnustan linna häid koostööpartnereid ja ettevõtjaid, kelle panuseta oleksid arengud märksa tagasihoidlikumad. Samuti linnavalitsuses ja allasutustes töötavaid inimesi, kelle eeskuju ja väärtuskasvatus haridusasutustes aitavad seista selle eest, et meie noored hoiaksid oma kodu, peret, kodulinna ja Eestit ning tulevikuloojatena seisaksid hea nii Rakvere kui Eesti parima käekäigu eest.

Taasiseseisvunud Eesti on andnud meile kõigile võimaluse vabaduste nautimiseks, millest 30 aastat tagasi vaid unistati. Reisida, õppida ja töötada välismaal, omandada kogemusi ja vahetada ideid, et seejärel naasta ja edendada kohalikku elu.

Rakverel on sõpruslinnad, kellega kogemuste vahetus on andnud meile võimalusi ja ideid positiivsete muudatuste ellukutsumiseks linnaelus, samuti oleme ise saanud olla heaks eeskujuks. Kuuludes riigina rahvusvahelistesse organisatsioonidesse nagu EL, NATO ja ÜRO Julgeolekunõukogu võetakse meid kogu maailmas arvestatavate partneritena.

Aitäh kõigile, kes on läbi aastate linna arengusse panustanud! Aitäh kõigile, kes on valinud elukohaks Rakvere linna. Aitäh, Rakvere ja palju õnne, Eesti!