Rakveres saab tutvuda ühtse Saksamaa ajalooga

Rakvere spordikeskusesse jõudis näitus „Ida murrang. Elumaailmad muutumises“, mis keskendub põhiliselt idasakslaste muutuste kogemustele ning millega kutsutakse üles arutama paralleelide üle Eesti taasiseseisvumisjärgsete muutustega.

Liisi Kanna

Teisipäeva pärastlõunal toimunud väljapaneku avamisel märkis Rakvere linnapea Triin Varek, et viimase 30 aasta jooksul on nii Saksamaa kui Eesti teinud läbi väga palju muutusi. „On väga oluline anda uuele põlvkonnale edasi neid teadmisi, mis on ajaloos juhtunud ja kuhu oleme praeguseks jõudnud,“ sõnas linnapea, avaldades heameelt kohtumise ja koostöö üle Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonna esindajatega.

Näitus „Ida murrang. Elumaailmad muutumises“ keskendub põhiliselt idasakslaste muutuste kogemustele – kelle elud ja maailmad muutusid täielikult nii müüri langemisega novembris 1989 kui ka Saksamaa taasühinemisega 3. oktoobril 1990. Väljapanek soovib algatada arutelu ja kogemustevahetust pärast taasühinemist toimunud murrangute ulatuse üle.

Näituse on välja andnud Saksa Sotsialistliku Ühtsuspartei Diktatuuri Uurimise Sihtasutus ja uute liidumaade volinik valitsuse juures koos Põhja-Saksamaa Ringhäälingu (NDR) ja Statistaga.

Näitusel avasõnad lausunud Saksa saatkonna kultuurinõuniku Anne Kathrin Kirsch lausus, et näitus viib vaataja ajarännakule teekonnal, mis on toimunud Saksamaal pärast taasühinemist. „Väljapanek katab erinevaid aspekte Saksamaa ühinemisest, nagu noortekultuur, ühiskondlikud muutused ja majanduslik ümberkujunemine,“ märkis Kirsch.

See jutustab uutest algustest ja teele asumistest, nagu ka tahtest minevikku jäänud diktatuuri lahata. Teemad hõlmavad Ida-Saksa linnade renoveerimist ja samas ka lammutamist, naiste ja perekondade olukorda, identiteedirajajate küsimust, ühtsust idanaabritega, Ida-Saksamaa ülesehitamist ja selle tulemusi ning viimastel aastatel esile tulnud uusi sotsiaalseid lõhesid.

Ka Eesti tähistab tänavu ajaloolist aastapäeva: 30 aastat taasiseseisvust. Seda silmas pidades kutsub rändnäitus üles paralleelide ja erinevate kogemuste vahetamisele seoses elumaailmade muutumisega Eestis ja Saksamaal.

Suursaatkonna kultuurinõunik avaldas lootust, et näitus aitab siduda sarnasusi Eestis viimase 30 aasta jooksul kogetu ja Saksamaal toimunu vahel. „Ühtlasi annab see võimaluse arutada, mis võiks juhtuda tuleva 30 aasta jooksul,“ sõnas Kirsch, lisades, et näituse kohased kommenteerid ja soovitused on igati oodatud.

Rakverre jõudis näitus koostöös linna kultuurikeskusega. „Rõõmustan meie jätkuva hea koostöö üle erinevate saatkondadega. Tuleb tunnistada, et Saksa saatkonnaga meil on esimene selline projekt, loodan väga, et see ei jää viimaseks,“ lausus Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte.

Ta märkis, et saatkondadega püütakse ikka ühendust hoida ning tihedalt suheldakse nii näiteks Kamalamba festivali kui sumedate filmiõhtute sarja raames. „Möödunud suvel tõime ju saatkondade abil Rakverre mitmeid filme Rootsist, Iirimaalt ja mujalt,“ meenutas Alte. „Alati anname edasi ka sõnumi, et kui saatkondadel on võimalik midagi siia tuua või pakkuda, siis nad meid ära ei unustaks,“ jätkas kultuurikeskuse juht, lisades, et nüüd avaneski selline võimalus, kui küsiti, kas Rakvere oleks väljapanekust huvitatud.

Alte nentis, et näitus võiks kindlasti huvi pakkuda ka koolidele. „Hariduslik ja ajalooline element on siin täiesti olemas. Sellel keerulisel ajal, mil lapsed palju distantsõppel viibivad, on neil võimalus siit läbi tulla,“ sõnas ta.

Väljapanek sai Eestis alguse möödunud aasta septembris Pärnus ning seda näeb tänavu oktoobrini siinsetes eri paigus. Rakveres jääb näitus avatuks kuni 1. märtsini.

Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonna kultuurinõuniku Anne Kathrin Kirsch (paremal) ja Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte näituse avamisel. Foto. Liisi Kanna