Pärdi muusikamaja valiti nelja tähtsa hulka

Nädala alul toimus Riigikogu kultuurikomisjoni istung, kus otsustati teha täiskogule ettepaneku nimetada järgmisteks Kultuurkapitali vahenditest toetatavateks riiklikult tähtsateks kultuuriehitisteks vastavalt pingereale Tartu südalinna kultuurikeskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal Manufaktuur, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja ning rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus.

Liisi Kanna

Komisjoni esimees Aadu Must rõhutas, et valikut tehes peeti silmas ehitiste olulisust kogu Eesti kultuurile, kultuurivaldkondade vahelise koostöö soodustamist ning mõju regioonile ja regionaalset tasakaalustatust. „Samuti võtsime arvesse ehitise võimalikke kasutajaid ja osasaajaid, eeldatavat maksumust, võimalikke kaasrahastajaid ja partnereid ning edasist ülalpidamist,“ lisas Must. Ta avaldas tänu kõigile, kes riikliku tähtsusega kultuuriehitiste välja selgitamiseks oma ettepanekud komisjonile esitasid.

Pärdi muusikamaja tugevusena on Must nimetanud nii seda, et tegu oleks olemasolev hoone parendamise mitte uue ehitamisega, kui ka tehtud suurt eeltöö.

Sama tõi esile ka Riigikogu ja Rakvere linnavolikogu liige Siret Kotka, kelle sõnul tuleks jõupingutused suunata sellele, et Arvo Pärdi muusikamaja ehitusega saaks alustada juba 2023. aastal. „Rakvere linnajuhid ja koostööpartnerid on teinud ära põhjaliku eeltöö ning ainsa nimekirjas oleva kultuuriehitisena on sellel valminud projekt,“ märkis Kotka.

„Lapsepõlve Rakveres veetnud Arvo Pärdil on linnaga tugev isiklik suhe ning seda tuleb võimalikult tulemuslikult ära kasutada. Ka Amsterdami Royal Concertgebouw Orchestra fagotimängija peab teadma, et Arvo Pärt on pärit Rakverest,“ toonitas Kotka.

Keskerakonna Lääne-Virumaa piirkonna juht märkis, et Arvo Pärti peetakse maailma kuulsaimaks eestlaseks ja Rakvere linna jaoks on suur au anda muusikamajale maailmakuulsa helilooja nimi. „Projektile lisab rahvusvahelist mõõdet teadmine, et muusikamaja hea tahte saadikuna tegutseb hinnatud dirigent Kristjan Järvi. Rakvere linnas puudub praegu atraktiivne maamärk, mis köidaks välisturiste. Muusikamajas korraldatavad üritused annavad võimaluse pikendada külaliste kohapeal viibimise aega, mis omakorda elavdab kohalikku ettevõtlust,“ lausus Kotka.

„Muusikamaja valmides avaneb Lääne-Virumaa elanikel võimalus nautida kõrgtasemel kontserte kodu lähedal ning see annab parema võimaluse kaasata noori ja kasvatada uut põlvkonda kultuuriväärtuste sees,“ lisas ta.

Kuna seaduse kohaselt saab üheaegselt toetada kuni kahte riiklikult tähtsat kultuuriobjekti ning Arvo Pärdi nimeline muusikamaja on kultuurikomisjoni esitatud pingereas kolmas, võib aga arvata, et see saab rahastuse alles siis, kui kaks esimest ehitist valmis.

Samas, nagu eelpool mainitud, on Rakvere muusikamaja tugevuseks olemasolev projekt, mis teistel puudub. See võib saada kaalukeeleks Riigikogu suures saalis, kuhu kultuurikomisjoni ettepanek nüüd edasi liigub ning kus tehakse kultuuriehitiste pingerea osas lõplik otsus. Eelnõu arutatakse täiskogus kahel lugemisel ning lõpphääletuseni loodetakse jõuda kevadistungjärgu lõpuks.

Rakvere abilinnapea Laila Talunik ütles, et sellega seoses ollakse ikkagi ootaval seisukohal. „Loodan, et meie eelis, mis võiks saada määravaks pingerea kinnitamisel, ongi see, et meil on kõik valmis – ehitusprojekt ja isegi ehitusluba. Samas kui teistel projektidel alustatakse alles detailplaneeringuga, mis on üldplaneeringut muutvad ehk siis teistel linnadel võtavad need protsessid veel pikalt aega,“ kommenteeris Talunik.

„Praegu on meie asi oodata ning kui tuleb riigikogu otsus, mille järgi saame teada kinnitatud järjekorra ja ajaraami, siis saame hakata planeerima tegevusi. Kas meil on võimalik alustada ehitustegevust ehk siis võtta pangalaenu enne kui reaalselt hakatakse tagasimakseid tegema või peamegi ootama selle ajahetkeni kuni pingereas eespool olevad objektid on n-ö tasutud ning millised kulud on näiteks abikõlbulikud,“ loetles Talunik selgumist ootavaid küsimusi.

„Linna edasised plaanid ja tegevused sõltuvad just Riigikogu poolt tehtavast otsusest,“ sõnas Talunik, lisades, et ehituslikult ei ole enne ühtegi sammu astuda. Küll aga plaanitakse paari turunduslikku sündmust, et hoida pildis Rakvere linna ja Pärdi maja ideed. Samuti läheb kohe töösse see, mis on planeeritud seoses riigigümnaasiumiga ehk kommuniaktsioonide ümbertõstmine Vabaduse ringil, mida on ka Pärdi maja jaoks vaja.

Tulevase Arvo Pärdi muusikamaja eskiis. Foto: Stuudio KAH OÜ