Porganditrepi ja Edith Kotka-Nymani kuju lähedal olevad varisemisohtlikud müürid saavad korda

Need silma riivavad ja ohtlikkuse tõttu taraga eraldatud müürid Rakveres Pikk tn 22 konserveeritakse ning edaspidi saab nende vahel rahulikult jalutada. Foto: Kristel Mänd

Rakveres Pikk tänav 22 väljaku ääres asuvaid müüre ootab ees korrastamine ja konserveerimine. Müürid on aegade jooksul muutunud varisemisohtlikuks  ja riivavad silma neil, kes käivad uudistamas väljakul linna aukodaniku Edith Kotka-Nymani kuju või liiguvad mööda Porganditreppi üles Vallimäele.

Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa nõunik Mirjam Abel rääkis, et varem oli Pikk tänav 22 tänava ääres hoonestus, mis tänaseks on põlenud, kuid hoovi peal on vana tõllakuuri ja abihoonete varemed. „See on üks jäänuk Pika tänava kinnistu kõrvalhoonetest, mida tänaseks eriti palju säilinud ei ole, seepärast on muinsuskaitseamet otsustanud neid säilitada, mitte buldooseriga maha võtta. Nüüd katsume müürid teha inimestele ohutuks, aga et oleks aimu, et kunagi on olnud seal kõrvalhooned,“ selgitas Mirjam Abel.

Rakvere abilinnapea Kert Karuse sõnul tellis linnavalitsus Muinsuskaitseametilt eelmisel aastal ülevaatuse, mille käigus selgus, et paekivist müürid on tehniliselt väga halvas seisus ja nende korrastamine toob kaasa ka suuremamahulised lammutamistööd.

„Müüride korrastamise eesmärk on muuta olemasolevate hoonete varemed tehniliselt turvaliseks. Muinsuskaitseamet lubab tööde käigus müürid lahti võtta nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik,“ märkis Karus.

Kinnistu lääne ja põhja küljel asuvad varisemisohtlikud konstruktsioonid lammutatakse, müüridega piirnev ala puhastatakse varisenud kividest ja võsast. Samuti korrastatakse müüridevahelised ruumiosad.

Lääneküljel oleva tõllakuuri pikisein, mis toetab nõlva, jääb suures osas puutumata. Tõllakuuri väljakupoolne sein konserveeritakse umbes ühe meetri kõrguselt.

Müüriosad, mida lahti ei pea võtma, vuugitakse ja kaetakse pealt paeplaatidega. Müüride vahele jääv ala tasandatakse, kaetakse killustikuga ja sinna ehitatakse peale puitlaudisega platood, kus saab tulevikus korraldada erinevaid üritusi.

Müüride ja väljaku plaatide vaheline ala on plaanis katta graniitsõelmetega.

Töid teeb Mulgi Ehitus OÜ ja nende maksumus on 92 739 eurot, millele lisandub käibemaks. Objekt peaks eeldatavalt valmima oktoobris.

Katrin Uuspõld