Puskariajajatel keerati kraanid kinni

dav

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna töötajad pidasid aprilli lõpus Ida-Virumaal kinni kuus meest, keda kahtlustatakse ligi 6000 liitri puskari valmistamises ja müümises, samuti on meestele esitatud kahtlustus kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Kaius Mölder

Kuritegelik ühendus oli Ida-Virumaal kahes kohas sisse seadnud suuremahulised salaalkoholi tootmiskompleksid. Esimene asus Mäetaguse vallas ühes talus ning teine Kohtla-Järvel kinnise tööstuskompleksi territooriumil asunud garaažikompleksis. Salaalkoholi turustati Jõhvis, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Narvas ja isegi Tallinnas.

Tööjaotus

MTA uurimisosakonna juhi Rain Kuusi sõnul oli meeste vahel kindel tööjaotus ja väljakujunenud hierarhia. „Neil oli pealik, kes juhtis kogu tegevust, temale allusid isikud, kes tegelesid otseselt salaalkoholi valmistamisega. Samuti oli ta alluvuses isikud, kes tegelesid vaheladude haldamise ja müügivõrgustiku kureerimisega.“

Läbiotsimiste käigus leiti mõlemast tehasest kaks 500 liitrist puskariaparaati, ligi 600 liitrit kanget salaalkoholi ja 9000 liitrit meskit. Samuti leiti plasttaarat, tootmiseks vajaminevat toorainet ja sularaha.

Praeguseks on uurimise käigus tuvastatud, et ajavahemikus veebruarist kuni aprillini toodeti ja turustati jõugu poolt ligemale 6000 liitrit puskarit. Tulnud on ka esimesed ekspertiisitulemused, mis näitasid, et joogis oli umbes 30 mahuprotsenti alkoholi.

Kindlad tellijad

Müügivõrgustik, mida kuritegelik jõuk oma toodangu realiseerimiseks kasutas, oli välja kujunenud juba pikema aja jooksul. Kuusi sõnul olid kindlad inimesed, kellelt tellimusi võeti ja kelle tellimusi ka täideti, päris igaüks salaalkoholi tellida ei saanud.

Salaviina turustati vaid tänavamüügi kanaleid pidi ja osa läks ka taksoviinaks. Jaemüüki, nagu kauplused ja baarid-restoranid, salaviin ei jõudnud.

Samas tõi Kuus välja fakti, et ükski kuuest isikust, kellest kolm on praeguseks võetud kohtu loal vahi alla, ei ole varem karistatud ning samuti pole nad sattunud Maksu- ja Tolliameti huviorbiiti.

29 000 eurot tulu

Valmis toodangu hulgihinnaks oli 5 eurot liiter ja kolme kuuga teenis jõuk kriminaalset tulu umbes 29 000 eurot. Uurimisosakonna juhi sõnul võib kahtlusaluste ring veel suureneda, kuna käib põhjalik uurimine, milliseid kanaleid kasutati kauba turustamiseks. Uurimise käigus püütakse ka välja selgitada, kui kaua on salakauba valmistajad reaalselt tegutseda jõudnud.

Kriminaalmenetlust viib läbi Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond ning juhib Viru ringkonnaprokuratuur.

Puskaripudelid said peale kuulsate viinamarkide sildid. Foto: MTA