Rakvere hakkab lõimumise teenust arendama

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu pakub lõimumisega seotud tegevusi ka praegu, nüüd on võimalus neid arendada. Foto: Tiina Kriisa / arhiiv

Uue projekti raames alustab tööd juhtumikorraldaja, kes siia saabujaid asjaajamisel ja sisse elamisel aitab ning toetatakse Lääne-Virumaa Keskraamatukogu pakutavaid lõimumisalaseid tegevusi nagu keeltekohvik.

Liisi Kanna

Rakvere linnavalitsus on alates 2021. aasta novembrist toetanud läbi siseministeeriumi ja kultuuriministeeriumi projekti uussisserändajaid, vähe lõimunud elanikke ja tagasipöördunud Eesti kodanikke. See projekt sai läbi eelmise aasta lõpuga. Kolmapäevasel linnavolikogu istungil otsustati ühineda Eesti Linnade ja Valdade Liidu alustatud projektiga, mis võimaldab lõimumise teenuste pakkumist jätkata ja arendada.

Omavalitsusliit asub järgmise kuue aasta jooksul toetama kohalikke omavalitsusi lõimumisvaldkonna tegevusplaanide koostamisel ja sisutegevustes – korraldatakse koolitusi ja koostatakse juhendmaterjale, et tõsta sisserändajatega töötamise võimekust, parendatakse omavalitsuste vahelist koostööd ning töötatakse välja lõimumisteekonnad, mis aitavad mõista sihtrühmade kogemusi. Projekt hõlmab kõigi omavalitsuste toetamist, Rakvere linn kaasatakse aga ühena omavalitsutest tegevuste ja teenuste arendamisel.

Rakvere linnapea Triin Varek rääkis, et eelistatud on piirkonnad, kes ka varasemalt osalesid – peale Rakvere linna Tallinna ja Tartu.

„Tegevusi rahastatakse Euroopa sotsiaalfondist 85 protsendi ja riikliku kaasfinantseerimisena 15 protsendi ulatuses. Omavalitsusel omaosalus puudub,“ sedastas linnapea. Projekti juhtimine Rakveres jääb sotsiaalosakonna juhataja ametiülesandeks ja talle täiendavat tasu selle eest ei maksta.

Tegevuste raames on Rakvere linnavalitsus esitanud eelnevalt tegevuskava, mis on heaks kiidetud kultuuriministeeriumi poolt. Planeeritud on luua juhtumikorraldaja töökoht ning taotletud rahastus Lääne-Virumaa Keskraamatukogu poolt osutatud teenustele.

Juhtumikorraldaja tööülesanneteks on valdkonna koordineerimine, juhtumipõhine töö klientidega (toetamine ametiasutustes, juhtumipõhine abivajaduse hindamine ja toetamine), tegevuskava jälgimine ja koostöö arendamine Lääne-Virumaa Keskraamatukoguga teenuste arendamisel.

Rakvere linna sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket nentis, et lõimumiseks vajatakse tuge erinevates valdkondades „Näiteks hariduses – kuidas koolis kohaneda, töötukassas, tööturuteenustega seoses,“ märkis sotsiaalosakonna juhataja. Ka tööandja juures võib suureks abiks olla, kui suunatakse, kuidas inimest sisse elamisel toetada.

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu arendab tegevuste raames teenuseid elanike lõimumiseks, osutab keeltekohviku teenust ja pakub teisi arendavaid tegevusi kogukonna maja põhimõttel.

„Kui Rakveresse tulid Ukrainlased, siis raamatukogu on olnud neile ka teataud teenustega suureks toeks ja abiks. Nüüd on võimalus selle projekti raames neid teenuseid arendada ja saada sellele ka rahastus,“ selgitas Triin Varek.