Rakvere koolid on uueks õppeaastaks valmis

kool

Rakvere omavalitsuse hallatavad kolm kooli saavad uuele õppeaastale vastu minna rahuliku südamega, kinnitas abilinnapea Kairit Pihlak. Küll on aga probleeme mujal: Rohuaia lasteaed õppeaasta alguses uksi avada ei saa; jätkusuutlikku lahendust vajab hariduslike erivajadustega laste õpetamine.

Aivar Ojaperv

Rakvere mõlemas gümnaasiumis avatakse kolm esimest klassi, põhikoolis üks. Lisaks komplekteeritakse üks esimene klass õpiraskustega lastele, see avatakse Rakvere Gümnaasiumis. Lisaks tegutseb Rakveres teatavasti eragümnaasium, kus samuti esimene klass avatakse.

Kõigile lastele on koht olemas

„Kooli tulevaid esimese klassi lapsi on palju, kõik klassikomplektid said täis,“ kinnitas Pihlak.

Kas Rakvere n-ö demograafiline olukord on siis nii hea, et lapsi jagub kokku üheksale klassikomplektile, või on see olukord saavutatud lähivaldade arvelt? „Eks ümbruskonna omavalitsustest on ka lapsi Rakverre sisse kirjutatud,“ oli Pihlak nõus. „Meie jaoks on nad kõik ühesugused lapsed, aga varasemat planeerimist selline tegevus muidugi segab. Ja lõplik tõde, kui palju lapsi kooli tuleb, selgub alles 1. septembril.“

Tänavu kevadel tekkis esimeste klasside ümber mäletatavasti väike skandaalike, sest paljud lastevanemad näisid eelistavat Rakvere Reaalgümnaasiumit ja sellesse kooli astumiseks esitati avaldusi rohkem kui vabu kohti. Mõningased kommunikatsioonihäired linnavalitsuse, kooli ja lastevanemate vahel viisid selleni, et mõni viimastest ähvardas abi otsida kohtust.

„See probleem on lahenenud,“ kinnitas Pihlak. „Ka meie õppisime saadud kogemusest ja loodetavasti asi enam ei kordu. Läbirääkimised lastevanematega aitasid leida kompromissi, ka nemad said aru, et kool pole kummist ja soostusid oma lapse panema teise kooli. Aga ma mõistan lastevanemaid, saan aru, et mõnele tekitas see lugu ebameeldivusi.“

Lasteaia remont venib

Rakvere kahes gümnaasiumis ja ühes põhikoolis tänavu suvel suuri remonte ei toimunud, kuivõrd renoveerimised-ümberehitused on ära tehtud juba varasematel aastatel. Siiski ei saa Rakvere Gümnaasiumi lapsed esimestel õpikuudel kasutada vana hoone võimlat, sest selle põrand vahetati välja ja uue värvimine-kuivamine võtab aega. Remont jätkub ka sama kooli vana hoone tualettruumides. „Aga õppetööd need tegevused ei häiri,“ kinnitas abilinnapea Pihlak.

Negatiivne on aga see, et täielikult renoveeritav Rohuaia lasteaed uue õppeaasta alguseks ei valmi, kuigi töid alustades nii loodeti. „Direktor on lastevanematega läbi rääkinud, olukorrast saadakse aru,“ vahendas Pihlak. „Osa rühmi jätkab tegutsemist asendus-, osa rendipindadel. Renoveerimisel ilmnesid ettenägematud asjaolud, miks töö lõpetamine viibib. Ega keegi pahatahtlikult venita, lihtsalt läks nii. Millal lasteaed täies mahus avatakse, seda ei julgegi prognoosida. Aga olen veendunud, et ootamine tasub ära, sest lapsed saavad Eesti kõige uhkema lasteaia, kui see ükskord valmis saab.“

Kairit Pihlak mainis veel, et probleeme on hariduslike erivajadustega laste õpetamisel – riik on selle kohustuse sujuvalt omavalitsuste kanda lükanud. „Lihtsustatud õppekava vajab nii ruumilisi kui ka hariduslikke lisaressursse,“ selgitas Kairit Pihlak. „See on hetkel linnavalitsuses tuline teema. Peame välja töötama jätkusuutliku lahenduse, praegused on ajutised ja n-ö tule kustutamine.“