Rakvere Kroonimärgi pälvivad neli silmapaistvat inimest

Rakvere linnavalitsus tunnustas tänavu linna teenetemärgiga nelja inimest. Rakvere Kroonimärgi pälvisid Eesti ja Rakvere linna tunnustatud sporditegelane Maie Tamm, kauaaegne rahvatantsuõpetaja Maie Karus, staažikas ettevõtja Ilmar Uldrich ning pikaaegne ettevõtja Olev Puldre (postuumselt).

Rakvere linna teenetemärgid anti üle 24. veebruaril linnavalitsuse valges saalis toimunud Eesti Vabariigi 103. aastapäevale pühendatud pidulikul kontserdil.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on Kroonimärk Rakvere linna kõrgeim tunnustus, mida antakse välja juba alates 1996. aastast. „Kroonimärgi saajateks esitatakse igal aastal erinev arv inimesi ja kahtlemata on valiku tegemine keeruline, sest väärilisi kandidaate jagub, ometi tuleb teha valik. Oleme püüdnud jõuda otsuseni konsensuslikult. Kahtlemata on kõik väljavalitud panustanud suurelt linna jaoks. Aitäh esitajatele ja tänu ning austusavaldus Rakvere Kroonimärgi saajatele!“ märkis linnapea.

Eesti ja Rakvere linna tunnustatud sporditegelane Maie Tamm pälvis Rakvere linna teenetemärgi pikaajalise panuse eest Rakvere linna spordivaldkonna edendamise eest. Aastate jooksul on Maie Tamm töötanud Rakveres kergejõustikutreenerina, kehalise kasvatuse õpetaja ja õppealajuhatajana ning tegutseb tänini aktiivselt ka kergejõustiku kohtunikuna. Enam kui 15 aastat on ta olnud Rakveres kepikõnni harrastuse ja Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja võimlemisringi eestvedajaks. Samuti baseerub suuresti tema entusiasmile Rakvere spordiveteranide treeningute ning võistlustel osalemise korraldamine.

Maie Karus pälvis Rakvere Kroonimärgi märkimisväärse panuse eest Rakvere linna ja Lääne-Viru maakonna rahvakultuuri edendamise ning aastate jooksul noortega tehtud tervist edendava hariduslik-kasvatusliku töö eest. Maie Karus on läbi aastate juhendanud mitmeid tantsurühmi, kusjuures Rakvere gümnaasiumis on tema juhendamisel tegutsenud rahvatantsurühmad alates 1971. aastast ehk järjepidevalt juba 50 aastat. Tema käe all on õppinud mitmeid eri põlvkondi.

Staažikat teatrimeest ja ettevõtjat llmar Uldrichi tunnustati pikaajalise panuse eest Rakvere teatri ja linna ettevõtluse arengusse. llmar Uldrich pühendas 20 aastat oma elust Rakvere teatrile, kus töötas erinevatel ametikohtadel, kusjuures lisaks põhitööle osales ta ligi paarikümnes Rakvere teatri lavastuses ka näitlejana. Edasi suundus ta eraettevõtlusesse, avades söögikoha „Kurva kodu“, mis on tänaseks võõrustanud juba pea 25 aastat sööjaid ja toetanud võimalust mööda ka abivajajaid.

2020. aastal meie seast lahkunud pikaaegne ettevõtja Olev Puldre pälvis Rakvere Kroonimärgi postuumselt pikaajalise panuse eest Rakvere linna sotsiaal-, toitlustus-, meelelahutus-, tehnikaspordi ja ettevõtluse valdkonda. Olev Puldre oli oma tööde ja tegemistega seotud Rakvere linna ja Lääne-Viru maakonnaga pikki aastaid. Lisaks oli ta seitse järjestikust koosseisu Rakvere linnavolikogu liige.

Statuudi kohaselt antakse Rakvere linna teenetemärk füüsilisele isikule Rakvere linnale osutatud eriliste teenete eest. Teenetemärki antakse üks kord aastas ja kuni viiele isikule. Rakvere linna teenetemärgi saajate nimed kantakse Rakvere linna auraamatusse.

Kuulutaja