Rakvere koalitsioon laguneb

koalitsioon laguneb

Rakvere linnavolikogu istungil loeti ette umbusaldusavaldus praegu koalitsioonis olevatele IRLi liikmetele. Sellekohane hääletus toimub arvatavasti järgmisel reedel.

Liisi Kanna

Kolmapäevase Rakvere linnavolikogu istungi alguses luges EKRE liige Anti Poolamets ette umbusaldusavalduse IRLi liikmetele – Rakvere linnavolikogu esimehele Mihkel Juhkamile, linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Marko Pomerantsile, linnavolikogu hariduskomisjoni esimehele Sven Hõbemägile ning linnavalitsuse liikmetele Rainer Miltopile ja Tõnis Prulerile.

Umbusaldusavalduse tekstis seisis: „Käesolevale avaldusele allakirjutajad rõhutavad, et Rakvere linnavolikogus pärast oktoobris 2017 toimunud valimisi moodustunud koalitsiooni koostöövõime ja vastastikune usaldus on kadunud. Rakvere linnavolikogus esindatud poliitiliste jõudude enamusel puudub usaldus erakonna Isamaa ja Res Publica Liidu esindajate suhtes. Piisava selgusega ei ole otsustatud mitmed olulised linna arengu küsimused. IRL takistab linnale seatud sihtide saavutamist.“

Avaldusele oli alla kirjutanud 11 volinikku 21st – nii koalitsiooni kuuluvate Reformierakonna ja Keskerakonna liikmed kui opositsioonis olevate EKRE ja valimisliidu Rakvere Heaks liikmed. Nimetatud nelja esindajaist ei olnud tekstile allkirja alla pannud vaid istungilt puudunud Martti Kuusik EKREst ja reformierakondlane Liivika Ivanova ning hilinenud Siret Kotka-Repinski Keskerakonnast.

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami joaks toimunu üllatuseks ei olnud. „Poliitikas osaledes on selline protseduur täiesti arusaadav, ei saa öelda, et tavapärane, aga ikka tuleb ette,“ sõnas ta.

Koalitsiooni lagunemise põhjuste osas tõi Juhkami esile erinevad arusaamad. „Kuulates seda stiili, mida tänane linnapea viljeleb juhtimises ja vestlemises, siis on selge, et meie arusaamised demokraatiast on väga erinevad. See pole mitte niivõrd minu isiklik probleem, vaid kogu IRKLi kuuluvate inimeste arusaamine,“ kommenteeris volikogu esimees.

„Meie arvates ei peaks ühte omavalitsust sellisel moel juhtima. Arvame, et kõik otsused peaksid olema laiemalt diskuteeritud ja läbi räägitud, mitte ainuisikuliselt läbi surutud. Me tõesti ei näe sellises vormis töö jätkamisel mõtet,“ lisas ta.

Edasise osas Juhkami konkreetseid samme välja käia ei tahtnud. „Tiigivesi on segaseks aetud ja paljudele on tehtud ettepanek kalastada. Vaatame, kuhu see kalapüüdmine viib.“

Rakvere linnapea Marko Torm tõi nii nagu ka umbusaldusavalduse tekstis viidatud esile madalat koostöövõimet. „Ega kellelegi sellised lahendused ei meeldi, aga antud juhul on meil kolm ja pool aastat koostööd ees ning Rakveres on väga suured projektid vaja edukalt lõpule viia, seega tuleb hinnata, kas selline koostöö kõige paremal moel Rakvere huve teenib või mitte,“ kommenteeris Torm.

„Meil ei ole mitte ühegi inimese vastu isiklikult mitte midagi. Mina usun, et kõik panustavad ja tahavad Rakverele head. Lihtsalt see viis, kuidas seda head kõige tulemuslikumalt ja kiiremini saavutada, on väga erinev. Need asjad peavad olema ühtselt mõistetavad, ega muudmoodi seda rege ju ei vea,“ lisas linnapea.

Torm arvas, et linnas olukord tagasilööke ei põhjusta ja inimesed ei tunnetagi käimasolevat muudatust. Jõujoonte jagunemise kohta tulevikus linnapea konkreetset vastust ei andnud. „Ma arvan, et koalitsioonikõnelusteni on veel piisavalt palju aega,“ sõnas ta.

Algselt plaanitud 23. mai asemel toimub järgmine volikogu istung 4. mail – sellekohasele sooviavaldusele oli samuti alla kirjutanud 11 volikogu liiget. On tõenäoline, et juba järgmisel nädalal toimub ka umbusaldushääletus.

Paremalt Rakvere linnapea Marko Torm ja volikogu esimees Mihkel Juhkami kolmapäevasel istungil.

Foto: Liisi Kanna