Rakvere kuulutas välja Tõusu tänava rekonstrueerimise riigihanke

Foto: Kristel Mänd

Rakvere linnavalitsus kuulutas välja riigihanke Tõusu tänava rekonstrueerimistööde tegija leidmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17. juuli. Ehitustööd kestavad kaks kuud peale lepingu sõlmimist hanke võitjaga.

Rakvere abilinnapea Kert Karuse sõnul võetakse tööde käigus tänavalt üles vana asfaltkate ja asendatakse see uuega, paigaldatakse uued äärekivid ja ehitatakse uued kivikattega kõnniteed. Remondi käigus korrastatakse ka tänavavalgustus. Eelnevalt teeb AS Rakvere Vesi juulikuu jooksul tänaval vähesel määral kaevetöid, rajades mõningatele kinnistutele seni puuduvad vee- ja kanalisatsiooni liitumised.

„Tõusu tänavale ehitatakse kõnnitee mõlemale poole teed alates Pikast tänavast kuni Tammetõru tänavani. Edasi tuleb kõnnitee ühele poole teed, kuna tee laius ei võimalda kahele poole teed ehitada,“ täpsustas abilinnapea.

„Selle projektiga saame omavahel ühendada tammiku ja vallimäe piirkondi ümbritsevad kõnniteed ja seeläbi lahendada seni jalakäijate turvalisusega seotud suure probleemi,“ märkis Karus.

Kuulutaja