Rakveres peeti turismiseminari

Turismiteemalisel välkseminaril oli väliskülaliseks juhtiv Ameerika turismiekspert, kes rääkis keskkonnasäästlikust seiklusturismist ning koostöö olulisusest seejuures. Lisaks arutleti Rakvere tulevikuväljavaadete üle turismivaldkonnas.

Liisi Kanna

Teisipäeva hommikul kogunesid Rakvere linnavalitsusse turismiinimesed, et saada osa Rakvere linna ja Ameerika Ühendriikide suursaatkonna koostöös valminud seminarist. Peakõnelejaks oli kutsutud Ameerika turismiekspert, Maailma Seiklusturismi Assotsiatsiooni lektor ja õppejõud dr Paige Viren, kes tutvustas turismi arengusuundi maailmas, kaasaegseid trende keskkonda säästvas turismis ning seiklusturismi turundamist.

Koostöö on võti

Professor Viren rääkis oma kogemusest turismivaldkonna arendamisel ühes regioonis kui tervikus. Eksperdi spetsialiteediks on seiklusturism ning just seda aitas ta arendada ka Roanoke’i jõe äärses regioonis, mis kulgeb läbi Põhja-Carolina ja Virginia osariigist.

„Sealsed linnapead vaatasid ühiselt üle, millised ressursid jõe kaldal olemas on ning otsustasid edendada ökoturismi,“ rääkis Viren, selgitades, et sealses regioonis on säilinud puhas loodus, millega turiste meelitada ning mida ühtlasi kaitsta soovitakse. Üheskoos rajati mööda jõe kallast turismirada, koos mitmete kanuu sildumiskohtade ja looduslähedaste ööbimisvõimalustega, mis pakuvad eripärast kogemust.

„Oluline on teha koostööd, mitte üksteisega võistelda,“ selgitas ekspert piirkonna turismi edendamise võtit. „Üheskoos said nad plaanida näiteks ürituste ajakava selliselt, et see oleks kõigile kasumlik,“ tõi ta Roanoke’i jõe projektist esile.

Viren selgitas, et näiteks saab eri atraktsioone ja teenuseid siduda ning jagada teiste piirkonnas leiduvate ettevõtmiste kohta infot. Võrgustiku loomise kõrval on aga väga oluline iga üksiku paiga unikaalsuse välja toomine.

Viren nentis, et sageli ei osata mõnd valdkonda seiklusturismiks pidadagi, sest eeldatakse, et selle nimetuse alla koonduvad tõeliselt hulljulged tegevused nagu kusagilt alla hüppamine vms. Tegelikult võib aga seiklusturismiks nimetada seda, mis pakub inimesele uudse kogemuse. Seiklusturismi iseloomustavad kolm aspekti – füüsilised tegevused, kokkupuude keskkonnaga ning kultuurivahetus.

„Seiklusturistid kulutavad raha pigem kogemusele kui asjadele,“ märkis ekspert, selgitades, et vägeva kogemuse võivad pakkuda sellised tegevused, mille esile tõstmise peale kohalikud tulla ei pruugigi – näiteks traditsioonilise peakatte punumise töötuba või kohaliku tee valmistamise loeng.

Kohalikud suunad

Seminar jätkus Lääne-Virumaa ning Rakvere eripärade lahkamisega. Rakvere abilinnapea Andres Jaadla tutvustas oma ettekandes linnas olemasolevaid turismivõimalusi ning andis ülevaate elluviidavatest suurtest projektidest, mis loovad võimaluse oluliseks arenguks – Vallimägi, Pikk tänav, Pärdi kontserdimaja.

Samas nentis Jaadla, et oluline on paika panna, millises suunas jätkatakse – millist turismi arendada soovitakse. „Oleme tänase linnavalitsusega ristteel. Meil on tulemas olulised turismiinfrastruktuuri investeeringud. Peame enda jaoks läbi mõtlema, kuidas me neid võimalusi ära kasutame ja sisustame,“ sedastas abilinnapea.

„Oleme linnana kaotamas üritusturismi sihtkoha positsiooni. Suveüritused on kolinud Palmsesse, Võsule, Käsmu, Vihulasse…“ rääkis Jaadla, lisades, et ka Rakveres tuleks tegevusi taas elavdada.

„Kuidas olukorda parandada? Koostame turismi arenguplaani – peab olema selge tegevuskava. Soovime kaardistada turismivaldkonna arengud, vaatame üle linna turismikontseptsiooni. Soovime arendada vastutustundlikku, keskkonnasõbralikku ning linna loodus- ja kultuuripärandit toetavat turismi,“ jätkas ta.

„Detsembrikuus on meil kaks arutelu, kus liigume teemaga edasi,“ sõnas Jaadla, lisades, et loomulikult plaanitakse tulevikku vaadates kaasata ümberkaudseid turismiettevõtjaid, et igaühe potentsiaali ära kasutada. Ta tõi välja, et seda tehakse nii VIROL-i kui arenduskeskuse vahendusel ning hiljuti on hakkajad inimesed asutanud ka uue MTÜ – Visit Virumaa.

„Kui suudame näiteks tuua Rakveresse mõne suure ürituse, siis jagub külalisi kogu maakonda,“ lõpetas abilinnapea positiivsel toonil.

Maailma Seiklusturismi Assotsiatsiooni lektor ja õppejõud Paige Viren. Foto: Liisi Kanna