Riigihalduse minister tegi visiidi Lääne-Virumaale

jaak aab

Teisipäeval väisas riigihalduse minister Jaak Aab Lääne-Virumaad, et arutada kohalike juhtidega maavalitsuste sulgemise ja omavalitsustele langevate uute ülesannetega seotud teemasid.

Liisi Kanna

Külastuse käigus kohtus Aab Sõmeru valla keskusehoones Lääne-Virumaa omavalitsusjuhtidega. Kohtumisel arutati haldusreformi kulgemist, omavalitsuste rahastamist, vajadust ühistranspordi korraldamiseks ja arenduskeskusele uue juriidilise keha loomist valdade või omavalitsuste liidu poolt. Samuti toimus kohtumine maavalitsuse töötajatega, kus räägiti riigi suundadest halduskorralduses ja regionaalpoliitikast.

„Maavalitsuste sulgemisega uuel aastal saavad omavalitsused endale mõningaid ülesandeid koos selleks ette nähtud rahaga juurde. Mõned ülesanded jäävad sealjuures omavalitsustele ühiselt täitmiseks. Kuna aasta lõpuni pole enam palju aega, siis on omavalitsustel vaja teha kiired otsused, millised asutused neid ühiseid ülesandeid täitma hakkavad. Kiirustama peavad ka volikogud, et ülesannete üle võtmine oleks võimalikult kiire ja sujuv ning elanikele oleks tagatud kõik senised teenused,“ selgitas Aab pressiteate vahendusel visiidi tagamaid.

Täpsemalt antakse omavalitsustele ühiseks täitmiseks maakonna arengu kavandamine ja selle elluviimise suunamine, tervisedendus, maakonna turvalisuse alase koostöö koordineerimine ning mõningad kultuurivaldkonna ülesanded. Lisaks muutub ka ühistranspordi korraldus, mida hakkavad maavalitsuste asemel korraldama omavalitsuste poolt loodud ühistranspordikeskused.

„Teisalt on mul hea meel omavalitsustele viia ka see sõnum, et tänaseks on valitsus otsustanud suurendada kohalike omavalitsuste tulubaasi ning selleks on riigieelarve strateegias ette nähtud tervelt 185 miljonit eurot,“ lisas minister.

Lääne-Viru maavanem Marko Torm leidis, ministri külastus tuli väga õigel ajal. „Olen ministeeriumi esindajatega antud juhul nõus, et valdkonnad, kus laseme teistel enda eest otsustada ei pruugi meil tulevikus kõige paremini toimima hakata. Või siis vähemalt ei saa meil olema piisavat kaasa rääkimise ja määramise õigust,“ kommenteeris maavanem.

„Konkreetseid tegevusi, kohtumisi ja kokkuleppeid on vaja. Anname omalt poolt niipalju tuge kui võimalik, kuid omavalitsuste liidu või vallajuhtide eest meie otsustada ei saa. Loodan väga, et omavalitsuste liit võtab jõulisema positsiooni ja saame lähitulevikus rääkida veelgi tugevamast valdade liidust, kus on rohkem ülesandeid ja asjalikke inimesi nende ülesannete täitmiseks. Elu on näidanud, et iseenesest lahenevad vähesed asjad ja siis ka pahatihti meile mitte soodsas suunas.“

Visiidi raames külastas Aab ka Tapa linna, kus tutvus KIKi rahastusega Tapa raudteejaama/bussijaama korrastamise projekti ja PKT meetmest rahastuse saanud kesklinna avaliku ruumi uuendamise projekti külastus.

Riigihalduse minister Jaak Aab (paremal) ja Lääne-Viru maavanem Marko Torm maavalitsuses toimunud kohtumisel sealsete töötajatega. Foto: Kristel Kitsing