Riigimets uueneb: üle 22 miljoni puu alustab uut eluringi

RMK istutustalgud Raplamaal 2022. aasta kevadel. Foto: Aldis Toome

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kaasab sel kevadel kuni 1700 inimest, et loetud nädalatega istutada metsa uuendamiseks paarkümmend miljonit uut puutaime.

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul pannakse tänavu mulda 22,3 miljonit uut puud. „RMK paneb uue metsa kasvama kokku 9700 hektaril. Lisaks jätame 1500 hektarit raiesmikke looduse uuendada. Just neis paigus, kus on soodsad tingimused, et ala uueneb sobilike puuliikidega ise,“ märkis Väät.

Kõige rohkem puid saab jalad mulda tänavu Ida-Virumaal (2,7 mln), Harjumaal (2,1 mln), Pärnumaal ja Lääne-Virumaal (2,2 mln).

Istutustööde igapäevase korraldamisega tegeleb 31 RMK metsakasvatajat, istutamiseks on käed löödud 146 erineva töövõtjaga, samuti istutavad metsa RMK raietöölised. „Kuna istutada tuleb suhteliselt lühikese aja jooksul, on kevadel metsas sellega ametis ligi 1700 inimest,“ täheldas Toomas Väät.

Neile metsasõpradele, kel huvi ise käed külge panna, korraldab RMK ka tänavu metsaistutuspäeva, mis toimub 19. mail. Kohad on kiiresti täitumas, seega tasub huvilistel kiirustada. Tuhatkond huvilist saab spetsialistide juhendamisel metsa istuda Harjumaal Nõmbra külas, Raplamaal Koogimäe külas ning Tartumaal Vorbuse külas.

Lisaks „kondiaurule“ on riigimetsa istutamas ka kuus masinat, mille abil pannakse kasvama ligi miljon taime. Peamiselt istutab masin märgadel ja keerulise pinnasega lankidel, kus käsitsitööd on raskendatud teha. Masin teeb ühe võttega mätta ja istutab kohe ka taime mättasse.

Suurem osa – 20,79 miljonit taime istutab RMK kevadel, sügiseseks istutuseks jääb 1,53 miljonit. Sel sügisel istutatakse kuivades kasvukohtades ka mände. Kõige rohkem pannaksegi kasvama okaspuid – mände ja kuuski, neile lisaks ka kaski ja sangleppasid.

Tänavu metsastab RMK ka 260 hektarit alasid, kus varem ei ole metsa kasvanud. Need on väheväärtuslikud põllumaad ja põõsastikud, mille puhul on analüüsitud, et kõige mõistlikum on neil aladel kasvatada metsa.

RMK investeerib metsakasvatusse sel aastal 24,7 miljonit eurot, millest 13,7 miljonit kulub maapinna ettevalmistuseks, taimedele, istutamiseks ja metsakaitsetöödele. 11 miljonit kulub metsauuenduse ja noore metsa hooldamisele ning valgustusraiele.

Kuulutaja