Riik panustab taas piirkondade arengusse

Õige pea avaneb piirkondade konkurentsvõime tugevdamise meetme taotlusvoor, kuhu saab iga maakond esitada ühe projekti, mille maksumus võib olla kuni poolteist miljonit.

Liisi Kanna

Riigi Tugiteenuste Keskuse nimetatud meetmest on Lääne-Virumaal varasemalt toetatud mitmeid suuri ettevõtmisi, 2018. aastal näiteks Vallimäe ehitust ja Pika tänava rekonstrueerimist ning Arkna tervise ja agroturismi teemapargi arendamist ja Sõmeru-Näpi kergliiklustee rajamist.

Küsimus, millist projekti seekord esitada, oli laual Lääne-Viru Omavalitsuse Liidu viimatisel üldkoosolekul „Igast maakonnast saab sel korral toetust küsida vaid ühe projekti tarbeks ning taotlusega peab kaasas olema projekti prioriteetsust kinnitav kaaskiri maakondlikult arendusorganisatsioonilt, milleks meie maakonnas on VIROL. Seega tuleb valik omavalitsuste esindajatel kokku leppida,“ selgitas liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi, miks teema üldkoosolekul arutlusel oli.

Tegu on lisavooruga, mida rahastatakse vabanevatest vahenditest, mis on esialgsetel andmetel 12 miljonit, kuid hinnanguliselt 3 miljonit on potentsiaalselt veel vabanemas. Iga taotleja saab toetust küsida 450 000 kuni 1 500 000 eurot.

Toetuse andmise eesmärk on majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. Toetust saab küsida sihtkoha eripära rõhutavate turismitoodete ja -atraktsioonide arendamiseks ning sihtkoha kui võrgustiku arendamiseks, ettevõtlusele olulise avaliku tugitaristu kaasajastamiseks ning selle loomiseks olemasolevate tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks, linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamiseks.

Sel korral on taotlustingimused ka veidi erinevad, mis muudab projekti valiku keerulisemaks. „Põhiline muudatus on seoses ettevalmistavate tegevustega, sest selles voorus peab toetuse taotluse esitamiseks projekt olema põhiprojekti staadiumis – olemas peavad olema vajalikud planeeringud, lahendatud maaomandi küsimused jm aeganõudvad ettevalmistused,“ selgitas VIROL-i arendus- ja väliskoostööspetsialist Mari Knjazev.

Esitatavad tegevused peavad olema kirjas ka maakonna arengustrateegia tegevuskavas, mis seab valikule omad piirid. „Praegu tegevuskava vaadates peab väga tugevalt kaaluma, mis see projekt olla võiks,“ nentis arendus- ja väliskoostööspetsialist, lisades, et asjaga on ka üsna kiire. „Voor avaneb veebruari lõpp-märtsi algus ja on avatud suve alguseni. Menetlusaeg on 30 päeva ehk siis juba sel suvel selgub ka projektide nimekiri,“ sõnas Knjazev.

Koosolekul lepiti kokku, et iga omavalitsus paneb kirja omapoolsed ettepanekud ning veebruarikuisel kokkusaamisel hakatakse nende üle arutama.

Varasemalt on piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetust saanud näiteks Vallimäe arendus. Foto: Kaupo Kalda