Selgus Tapa kesklinna tulevane ilme

Tapa südalinna arhitektuurivõistlusele laekunud kuuest ideekavandist valiti parimaks töö, mis paistis silma julgete lahendustega nagu liikluse ümberkorraldamine ja rööbastel liigutatav tänavamööbel.

Liisi Kanna

Teisipäeva lõunal tehti Tapa uuenenud kultuurikojas teatavaks EV 100 ja Eesti Arhitektide Liidu algatuse „Hea avalik ruum“ jätkuprogrammi raames korraldatud Tapa kesklinna arhitektuurikonkursi tulemused – võidutööks valiti ideekavand „Ristumine peateega“ arhitektuuribüroodelt KUU OÜ ja inphysica technology OÜ, arhitektideks Mihkel Räni Raev, Lauri Läänelaid, Raul Kalvo, Kerttu Kõll ja Juhan Rohtla. Esikohapreemiaks oli 9000 eurot.

Arhitektuurivõistluse põhiala hõlmab Tapa raudtee- ja bussijaama ümbrust, Pika, Jaama ja Sauna tänavat ning keskväljaku ala. Võistluse põhialasse jäävad ka 2015. aastal uuendatud Jaama park ning 2018. aastal Sauna tänava ja Ambla maantee kesklinna ossa jääv uus teedevõrk.

Eesti Arhitektide Liidu programmijuht ning võistluse žürii liige Kalle Vellevoog nentis, et võidutöö puhul on tegu tervikliku lahendusega. „Kõik on väga hästi läbi mõeldud. Loodud on suurte võimalustega väljak, mis sobib erinevate ürituste korraldamiseks ja kujundatud peatänavale huvitav ruum, mida saab rööbastel liigutatava inventariga ka muuta,“ andis Vellevoog edasi komisjoni hinnangut.

Vellevoog tõi võidutöö tugevusena välja julgeid lahendusi, kus mindi ka liiklusskeemi kallale. Nii näiteks on Pikk tänav muudetud osaliselt ühesuunaliseks, tehtud on ettepanek analüüsida jaama juures oleva ringtee vajalikkust ning isepäraseks mõtteks on ka viia raudteeperroon maapinnaga ühele tasandile.

„Selle töö üks eeldusi on, et tegelikult tuleks teha kesklinna liiklusmahtude uuring, vaadata ka parkimisvajadust ja selle baasil tööd edasi arendada,“ märkis Eesti Arhitektide Liidu esindaja.

Ideekavandi üks autoreist Mihkel Räni Raev nentis, et liikluskorraldus oligi nende jaoks üheks fookuseks. „Tõesti, liiklus oli üks oluline asi, mis meis küsimusi tekitas – kohe siia linna jõudes satud vastakuti liiklusmaailmaga. Ja sellele me ka keskendusime,“ märkis arhitekt.

Lisaks sõnas ta, et neile tegi heameelt väga selge ülesandepüstitus. „Tahaks tänada Tapa valda ja võistlustingimuste koostajaid, kes olid kokku pannud väga põhjaliku ja asjaliku ülesande, mis oligi võistlustöö koostamise baasiks,“ lausus arhitekt.

Tapa vallavanem, võistluse žürii esimees Riho Tell nentis, et eesmärgiks oligi just paremate tingimuste kujundamine jalakäijatele. „Miks Tapa vald üldse osales programmis „Hea avalik ruum“? Põhjus ilmselt sama, mis teistelgi väikelinnadel – muuta linnakeskkond atraktiivsemaks ja inimesesõbralikumaks, et siin oleks hea ja huvitav nii inimestel kui autodel,“ kommenteeris vallavanem.

„Mingi vahepealne periood linnaplaneerimises läks üle Eesti sinna suunda, et autodel peab hea olema. Aga kaasaajal hoitakse seda kurssi, et auto ei ole ainus liiklusvahend – väikelinnades on väga sobiv sõita jalgrattaga ja käia jalgsi,“ lisas Tell.

Arhitektuurikonkursi korraldamise idee üks eestvedajatest, Tapa volikogu kultuurikomisjoni esimees Reigo Tamm tõi teemat kommenteerides esile ka kesklinna esinduslikkuse olulisuse. „Olen aastaid rääkinud, et Tapa linn vääriks esindusväljakut ja kesklinna võiks lisanduda omapära. Kus on näiteks meie Tarva kuju või Arvo Pärt jalgrattal nagu Rakveres või Lurichi monument keskväljakuga nagu Väike-Maarjas,“ arutles ta.

„Täna jätkame detailsema projekteerimisega kaasates spetsialiste ja loodame, et saame võidutöö ehitamiseks ka toetust. Eesmärgiks on seatud, et kõige varem 2022. aasta suvest oleks esindusväljak elanikele sagedane kohtumispaik, kus vaba aega veeta ja kultuuriüritusi korraldada ning kuhu külalisi kutsuda. Ja miks ei võiks kunagi ka Tapal toimuda kaitseväe paraad?“ jätkas Tamm.

Tapa oli esimene linn, kus „Hea avalik ruum“ jätkuprogrammi arhitektuurikonkurss lõppes. Ees ootavad ideevõistlused Lihula peatänava, Võsu peatänava ja Paide keskväljaku tarvis. Seni on EV 100 arhitektuuriprogrammi raames uue ilme saanud linnakeskused Tõrvas, Põlvas, Raplas ja Valgas. Tänavu valmivad lisaks Võru keskväljakule ka Kuressaare ja Elva linnakeskused ning Rakvere Pikk tänav.

Võidutöö kõrval tõsteti esile veel nelja ideekavandit. Teise koha ja rahalise preemia suuruses 7000 eurot pälvis töö „Galerii“ (autor Villem Tomiste, OÜ Stuudio Tallinn). Kolmandale kohale platseerus ideekavand „Foorum“, mis pälvis rahalise preemia suuruses 5000 eurot (autorid Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Andreas Krigoltoi, Lisett Laurimäe, Katrin Vilberg ja Jõnn Sooniste büroost Arhitekt Must OÜ). Lisaks andis žürii välja kaks võrdset ergutuspreemiat suuruses 2000 eurot projektidele „Kohtume promenaadil“ (autor Paco-Ernest Ulman büroost Mudel OÜ) ja „Tapa Tapas“ (autorid Kaie Kuldkepp, Jonas May ja Tanel Teder büroost NÜÜD arhitektid OÜ).

Võidutöö „Ristumine peateega“ üks koostajatest, arhitekt Mihkel Räni Raev ideekavandi taustal.

Foto: Liisi Kanna