Sõmeru süda muudab lähiaastatel ilmet


Sõmeru keskosas on Puiestee tänava ääres haljasala ja kortermajad – arhitektuurikonkursiga oodatakse muuhulgas ka sellele alale värskendust. Foto: Kaire Kullik

Rakvere vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja Sõmeru keskuse arhitektuurivõistluse, mille eesmärk on muuta alevikusüda kaasaegseks ja inimsõbralikuks avalikuks ruumiks. Töid oodatakse detsembriks.

Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev tunnistab, et Sõmeru aleviku kenamaks keskkonnaks loomine on paras pähkel. „Kui Sõmeru alevik omal ajal 1949. aastal masina-traktorijaamast välja kasvas, keskenduti ühe ettevõtte arendusele, olgu siis EPT või põllumajandusühistu nime all. Keskkonna kujundamist on olnud just nii palju, kui inimeste elamiseks vajalik, keskendudes hoonete püsti panemisele, et saada ettevõttele töötajaid. Seetõttu on kogu Sõmeru keskosa küllaltki eklektiline,“ rääkis Vassiljev.

Ta tõi välja selle ala mõned praegused dominandid: kuivatihoone, mis on mõisaajast, väike tõllakuurijupp, hilisem keskusehoone. „Õnneks uued hooned, mis on tulnud eramutena, on kaasaegsete arhitektuursete lahendusega. Ka on tublid olnud korrusmajade elanikud, majad on renoveerimisel muutunud ilmekamaks, aga ega renoveerimisega suurt arhitektuurilist muudatust ei ole võimalik teha,“ tõdes ta.

Välja kuulutatud arhitektuurikonkursi eesmärk on Vassiljevi sõnul see, et Sõmeru süda muutuks atraktiivsemaks, ilmekamaks ja paneks kohalikel elanikel silma särama.

Käsitletav ala koosneb kolmest osast, mis valmiksid etappidena. Kõigepealt asutaks nö Põllu platsi juures toimetama. Volikogu esimees märkis, et ideaalis on soov see ala korda saada järgmise aasta sügisel – tänava teine poole, Raua ja Tiigi tänavaga, tegeletakse tänavu ning ka sealsed ettevõtjad on lubanud oma hoonete fassaadid korrastada.

„Kindlasti taastame sinna ka Sõmeru sümboli, traktori, mis pärit 1949. aastast ja suure tõenäosusega sõidab ta ise oma uuele platsile. Tahame, et sel platsil oleks koht ka Sõmeru ajalugu tutvustavale ekspositsioonile, et oleks kajastatud Sõmeru esmamainimine aastal 1241, mõisaperiood, masinatraktorijaama ja EPT aeg kuni tänapäevani välja,“ kirjeldas Peep Vassiljev.

Vallakeskuse uuendamise teine etapp hõlmaks keskväljakut ja jääks praeguste plaanide kohaselt aastatesse 2023-2024. Kolmanda etapi jooksul muutub Sõmeru peatänava ehk Puiestee tänava ilme – see muutub kitsamaks ja lisandub haljastust.

„Võistlustöödelt ootame ettepanekuid, milles oleks näha olemasoleva Puiesteega võrreldes puiesteelikum lahendus,“ lisas Peep Vassiljev.

Arhitektuurivõistlus korraldatakse EV 100 „Hea avalik ruum“ jätkuprogrammi raames, mida rahastavad rahandusministeerium, kultuuriministeerium ja kohalikud omavalitsused.

Seni on arhitektuuriprogrammiga „Hea avalik ruum“ läbi viidud arhitektuurivõistlused 23 linnas, millest 10 linna rekonstrueeritud südamed on juba valminud (Tõrva, Põlva, Valga, Võru, Rapla, Rakvere, Elva, Kuressaare, Kärdla ja Viljandi). Tänavu korraldatakse arhitektuurivõistlused Kadrinas, Kiviõlis, Kosel, Loksal, Türil, Arukülas ja Sõmerul.

Katrin Uuspõld