Sõmeru vald investeeringutega ei koonerda

somerueelarve

Sõmeru vald loodab tänavusel eelarveaastal investeerida muljet avaldavad 628 000 eurot. Raha on ette nähtud Uhtna lasteaiamaja ja hooldekodu renoveerimiseks, Ubja vee- ja kanalisatsioonivärgile jne.

Aivar Ojaperv

„Suurim objekt on meil Sõmeru lasteaia Uhtna maja põhjalik remont,“ lausus vallavanem Peep Vassiljev. „Plaanis on uuendada pea kogu sisustus – kommunikatsioonid, põrand, ventilatsioon, valgustid jne.“

Põhjalik remont lasteaias

Projekti autoriks on arhitekt Maarja Valk-Falk, kelle koostatud kavade põhjal renoveeriti ka Sõmeru lasteaiahoone. „Maarja disainib Uhtna lasteaiale ka originaalse mööbli,“ lisas vallavanem.

Renoveerimisega kavatsetakse alustada juba maikuus. „Loodame, et ehitushanget ei vaidlustata ja saame õigel ajal alustada,“ mainis Vassiljev. „Plaanis on lõpetada 14. augustiks, et jõuaksime uue õppeaasta alguseks ka uue mööbli sisse seada. Muidugi toob remont kaasa ebamugavusi ja laste ajutist ümber paigutamist, kuid suletud on lasteaed ainult juulis.“

Samas majas tegutseb ka raamatukogu, mille ruumid renoveeritakse samuti.

Lasteaiakohtadega Sõmeru vallas probleeme pole. „Kõik soovijad on koha saanud, nii Sõmerul kui ka Uhtnas,“ kinnitas vallavanem. „Kuna Sõmerul oli 2-3 kohta varuks, siis pakkusime neid Rakvere linna lastevanematele, loomulikult kasutati see võimalus ära.“

Hasartmängumaksukomisjonist loodab Sõmeru vald toetust saada Uhtna hooldekodu teise korruse remondiks. „Kindlasti on seal vaja välja vahetada vooluvõrk, valgustid, põrandad, uksed,“ loetles Peep Vassiljev. „Selle töö tahame ette võtta aasta teises pooles ja lõpetada aastavahetuseks.“

Kergtee Sõmerult Näpile

„Suur projekt on veel Ubja aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside ning biopuhasti ehitus,“ jätkas vallavanem. „Praegune olukord on seal kehvakene. Põhimõtteline lubadus KIKist toetuse andmiseks on olemas, omaosalusena planeerime sellesse rajatisse 140 000 eurot. Ka selle objekti tahame aasta lõpuks valmis saada.“

Kergteede rajamiseks loodavad omavalitsused abi saada vastavast fondist, kuid konkurents on suur – Vassiljevi teada on üle Eesti esitatud 140 taotlust ja pole sugugi kindel, et kõik küsijad saavad positiivse vastuse. „Seepärast ei taha ära sõnada ja suuri lubadusi jagada,“ lausus vallavanem.

Sõmeru vald on esitanud taotluse Sõmeru-Näpi kergtee rajamiseks koos valgustusega. „Ma ise usun, et meie projekt on tugev, sest kõnealune kergtee on väga vajalik, ühendades kaks alevikku ning elamupiirkonnad tööstusettevõtetega. Samuti liigub selles piirkonnas palju Sõmeru Põhikoolis käivaid lapsi.“

Sõmeru vallas investeeritavad 628 000 eurot on päris aukartust äratav summa, eriti kui arvestada, et aasta alguses elas vallas 3700 inimest – Eesti mõistes on tegemist keskmise suurusega vallaga. „Tuleb tööd teha ja pingutada, muud retsepti siin polegi,“ jäi vallavanem Peep Vassiljev tagasihoidlikuks.

Sõmeru lasteaia mööbli disainis Maarja Val-Falk. Valla juhtkonnale tema töö meeldis ja nii telliti talt uus disainmööbel ka Uhtna lasteaeda. Foto: Aivar Ojaperv