Soome ettevõtjad väisasid Neeruti linnamäge

dsc_0218

Soome ja Eesti viivad läbi koostööprojekti „Lights on!“, millega loodetakse elu sisse puhuda ajalooväärtusega objektidele, mis unarusse jäänud, teiste hulgas Neeruti linnamäele.

 

Liisi Kanna

Plaanidesse on haaratud kaheksa objekti: Keila-Joa mõisapark, Neeruti linnamägi, Varbola ja Lõhavere muinaslinnus, Kuusisto lossivaremed, Rapola linnamägi, Raseborgi lossivaremed ja Vallisaari kindlus.

Infrastruktuuri parandamine

„Projekti on kaasatud neli Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja neli Soome Metsavalitsuse hallatavat ajalooväärtusega loodusobjekti, mida arendatakse jätkusuutlikeks külastusobjektideks,“ selgitas Piret Eit, „Lights on!“ projekti vastutav isik ja noorsootöö metoodika lektor Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias.

Ühisprojektis osalevad Eesti poolelt RMK ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ning Soomest Metsavalitsus ja Soome Rakenduskõrgkool Humak.

Piret Eit nentis, et RMK ning Metsavalitsuse kanda jääb infrastruktuuri parandamine, ülikoolid panustavad aga pehmema poole arengusse.

Näiteks Neeruti linnamäel loodab RMK projekti lõpuks aastal 2018 muu hulgas rajada kaks parkimistaskut, kus oleks võimalik manööverdada ka bussiga ning kaks käimlat. Paigaldada plaanitakse kümme pinki ja infotahvlid. Lisaks plaanitakse ehitada uus Sadulamäele viiv kaksiksild ja uuendada trepid. Väga oluline on kavandatavate tööde juurde ka kujundusraie, millega soovitakse avada vaade linnamäele.

Ettevõtluse arendamine

Lisaks infrastruktuuri parandamisele näeb projekt ette ka n-ö pehmema poole arendamist parema külastuselamuse loomiseks. „Tuleb luua midagi, mis jääks sellest paigast meelde, annaks elamuse,“ selgitas projekti vastutav isik.

Lisaväärtuse loomiseks kaasatakse kohalikke inimesi, et seeläbi areneks ka ettevõtlus. „Ülikoolide abiga püüame arendada tooteid ja teenuseid, mida ettevõtluse edendamisel neis paigus kasutada võiks, mida sihtgrupp võiks vajada,“ selgitas Piret Eit.

Ta nentis, et suve alguses toimusid ka ettevõtete koolitused, kus esialgsed ideed n-ö kokku korjati. „Üks kord on kindlasti veel plaanis ettevõtjatega kohtuda, et neid mõtteid arendada ja tooteks või teenuseks vormida.“

Eesmärgiks on kultuurikorraldus ning loov ettevõtlus kokku tuua. „Siin oleme näiteks leidnud Neeruti seltsi, kes on aktiivselt ajalugu elus hoidnud oma kodulehel ja teab paiga kohta palju. Tulevikus võiksid siin hakata tegutsema näiteks tegevusejuhendajad või giidid, keda turismigrupid tellida saaksid,“ pakkus Piret Eit välja.

Soome Rakenduskõrgkooli Humak majanduse õppejõud Niila Tamminen nentis, et Soomes on tudengid ideede tootmisel juba väga edukad olnud. „Oleme teinud prototüüpe ja testinud päris turul. Ettevõtted on juba meie tudengite ideid vastu võtud ja hakkavad neid edasi arendama,“ rääkis ta.

Needsamad Soome ettevõtjad külastasidki projekti kaasatud Eesti objekte.

Projekti ühe mõnusama küljena tõi Tamminen välja just riikidevahelise suhtluse. „Saame kokku Eesti kolleegidega ja näeme, kuidas siin asju tehakse. Leiame uusi ideid.“

Ühistegevus jätkub täie hooga ka pärast ettevõtjate delegatsiooni ringreisi, sest kuni nädala lõpuni peavad Eesti ja Soome tudengid innovatsioonilaagrit, leidmaks veelgi uudseid ideid nende ajalooliste rajatiste turundamiseks. Üliõpilaste kohtumist peetakse Lõhavere linnuse vahetus läheduses Viljandimaal.

Kaheksa üritust

Porjekti nimi „Lights on!“ ehk tuled peale viitab nii statsionaarsele valgustusele, mis kahele objektile paigutada kavatsetakse, kui n-ö sisemisele valgustumisele. „Meil on plaanis korraldada kahe aasta jooksul Eesti objektidel kaheksa valguseteemalist sündmust ning loodame kaasata kohalikku kogukonda ja noori. Need üritused võiksid tekitada ahaa-efekti, panna justkui pirnikese põlema. Inimesed võiksid sellest innustuda ja ürituse korraldamise traditsiooni jätkata,“ rääkis Piret Eit.

Projekti „Lights on!“ toetatakse Euroopa Liidu Central Baltic Interreg IVA 2014–2020 programmist. Projekti kogueelarve on 1861669 eurot.

Projekti „Lights on!“ kaasatud Soome ettevõtjatele tutvustati Neeruti linnamäge. Foto: Liisi Kanna