Kantslerid uudistasid Lääne-Virumaa ettevõtetes

DSC_0258

Kesknädalal tõi maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti ametiõed- ja vennad Lääne-Virumaale, et tutvustada oma vastutusvaldkonda kuuluvaid siinseid ettevõtteid. Üheks külastuspaigaks oli loomsete jäätmete ümbertöötlemisega tegelev AS Vireen.

Liisi Kanna

Kantsleritel on kombeks korraldada väljasõite, kus ühe ministeeriumi kantsler tutvustab teistele oma vastutusvaldkonda. Visiidil osalenud riigisekretär Heiki Loot selgitas ettevõtmise tarvilikkust: „See on vajalik, et kantslerid ei irduks tegelikust elust ja õpiksid tundma kolleegide valitsemisala ning viimaks on see väga oluline selleks, et kantslerite koostööd õlitada – arendame ühtlasi meeskonnatunnet,“ kommenteeris Loot. „Me oleme ikkagi ühe asja eest väljas, vaatamata sellele, et meil on erinevad vastutusalad.“

Sedapuhku võõrustajaks olnud maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti rõhutas samuti, et valdkondadega tutvumine aitab edaspidises töös, kui puututakse kokku teise ministeeriumiga seotud küsimustega. Lemetti rääkis, et näiteks eelmisel aastal korraldas ta Polli aiandi külastuse, et tutvustada aiandusvaldkonda. Seekord oli üheks eesmärgiks saada ülevaade riigiettevõtte tööst ning otsustati külastada loomsete jäätmete ümbertöötlemisega tegelevat AS Vireeni, kes on praeguseks ka sigade Aafrika katku juhtumite puhul kogu protsessi eest vastutav – alates laudast, kus viirus avastatakse, kuni tooraine ümbertöötlemiseni.

„Lisaks tutvustame kalandusega seonduvat, kalandusfondi meetmeid, külastame Simuna Ivaxit,“ lisas maaeluministeeriumi kantsler, täpsustades, et ühtlasi tegeleb viimane ka teravilja kasvatuse-töötlemisega, nii nagu üheks külastuspaigaks olnud Rakvere piiritustehaski. „Kuna Lääne-Virumaal asub ka põllumeeste ühistu Kevili üks terminal, otsustasime lisaks tutvustada head näidet sealsest ühistegevusest.“

AS Vireeni juhataja Tarmo Terav kommenteeris, et visiite tehasesse tehakse küllalt sageli. Kantslerite külastust pidas ta oluliseks, sest nii saab otse suhelda inimestega, kellega koostööd tehakse. „Vireen on Eesti Vabariigi jaoks oluline partner,“ märkis Terav.

Koostöö osas tõi ettevõtte juht veel välja, et näiteks eelmisel aastal saadi Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetusraha keskkonda risustavate objektide lammutamiseks. „KIK eraldas meile 50 protsenti sellest rahast, mis kulus ümbruse korda tegemiseks,“ täpsustas Terav, lisades, et nüüd loodetakse saada tuge ka õhupuhasti kapitaalremondiks. Samuti on taotlus esitatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusesse, et saada rahastus optilise sidekaabli paigaldamiseks.

AS Vireeni juhataja Tarmo Terav (valges) tutvustas kantsleritele tehase tööprotsesse. Foto: Liisi Kanna