Sven Hõbemägi: treeneritöö on minu suurim hobi

Sven treenerina (1)

Sven Hõbemägi on Kuulutaja veergudelt tuttav tervisenurga autorina, tema põhitööks on aga hoopis Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) igapäevane juhtimine. Uurisime, millega VIROL tegeleb, millised väljakutsed liitu reformide valguses ees ootavad ning mida arvab Sven kogukonda panustamisest.

 

Liisi Kanna

Sven, töötad VIROLi tegevjuhina, millega liit igapäevaselt tegeleb?

VIROL on Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste koostööorgan, mis tegeleb eelkõige omavalitsusjuhtide vahel kokku lepitud ühistegevusega. Olgu selleks siis ühisprojektide elluviimine, maakonna hariduslike erivajadustega laste transpordi korraldamine Tartusse Hiie kooli või riigi eraldatavate maakondlike haridusrahade haldamine, millega finantseeritakse aineühenduste tööd, õpilasüritusi jne.

Meie tööks on ka maakonna kultuurielu edendamine, sh laulu- ja tantsupidude maakondlik kureerimine. Samuti on liit mitmete ürituste ja konkursside peakorraldajaks, näiteks haridusseminar, aasta õpetaja gala, aasta tegu jne. Meil on ka ühisürituste fond, millest rahastatakse maakondliku mõõtmega ettevõtmisi.

Lisaks oleme omavalitsuste esindajad suhtlemisel riigiorganitega, ministeeriumitega. Koostame vajadusel ka pöördumisi omavalitsusi puudutavates küsimustes. Samuti on meie ülesandeks omavalitsusametnike koolituste ja infopäevade korraldamine.

Ka muud omavalitsustevahelised kokkulepped sõlmitakse võimalusel VIROLis. Meie liitu tuuakse üheks heaks koostöö näiteks Eestis, sest Lääne-Virumaa omavalitsuste juhid on suutnud käia ühte jalga, leppida väga olulistes asjades kokku.

Millised on liidu olulisemad väljakutsed reformide taustal?

Praegused omavalitsusjuhid on minu arvates pigem seda meelt, et liidu senine tegevus võiks jätkuda, kuigi KOVe jääb vähemaks. Väljakutse seisneb selles, et riik planeerib mitmed praegused maavalitsuste ülesanded anda omavalitsustele ühiselt täitmiseks. 1. veebruariks 2018 peavad volikogud tegema otsuse, milline organ neid täitma hakkab. Ajalimiit on ees ja küsimused tuleb kibekiirelt läbi analüüsida ning teha kaalutletud otsused. Kui volikogud otsustavad, et neid ülesandeid võiks täita liit, lisanduksid uued tegevused ja muutuks struktuur ning rahastuse osas lisanduksid omavalitsuste liikmemaksudele ka riigipoolsed eraldised. Kui ühiselt koostööorganit ei valita, jäävad need rahad lihtsalt maakonda tulemata.

Eelkõige puudutab see kolme ülesannet: siseturvalisuse ja terviseedenduse alane töö, arendustegevus, sh maakonna arengustrateegia koostamine ja kultuuri edendamine. Viimane on praegugi liidu käes, oleme teinud seda n-ö vabatahtlikult, kuid riik näeb ette lisarahastamise ka selles osas. Eesmärk on see, et tegevused ei katkeks ja ülesanded saaks sujuvalt üle võtta.

Paljudele oled tuttav hoopis treenerina?

Kui liidu tegevjuhi amet on põhitöö, siis tegelikult olen sporditaustaga inimene ja õhtuti ning nädalalõppudel viin läbi ka treeninguid. Olen ka toitumise ja liikumise teemadel koolitajaks.

See on minu kõige suurem hobi, millega olen tegelenud umbes 20 aastat. Kõlab võib-olla populistlikult, aga mulle meeldib inimesi aidata ja näha nende positiivseid emotsioone, kui seatud eesmärk läheneb. Spordivaldkonnas on mul ka ühiskondlikke rolle, näiteks olen Kaitseliidu Viru maleva spordipealik ja Lääne-Virumaa Spordiliidu juhatuse liige ning võtan osa veel mõne komisjoni ja nõukogu tööst.

Kuidas end Kaitseliiduga sidusid?

Panustamine oma riigi kaitsesse on koguaeg olnud südamelähedane ja mitmed maleva pealikud on mind liikmeks kutsunud, aga asi on ikka erinevatel põhjustel soiku jäänud. Kui praegune pealik Marek Laanisto tuli malevasse ja liidu kaudu suhtlema hakkasime, tekkis väga hea klapp ning enam ma ei kahelnud.

Hiljem tehti ettepanek, et võiksin olla spordipealik. Malevas on üle 900 liikme, tuleb leida üles, millega keegi tegeleb, komplekteerida meeskondi jne. Ma ei ütle kergekäeliselt jah sõna – püüan läbi mõelda, kuidas ja kas saan panustada, ja asja südamega teha. Seal nägin seda võimalust.

Arvan, et kui sa ei ole füüsiliselt aktiivne ja kehaliselt valmis, siis on ka sõjaolukorras raskem, seda enam, et üldfüüsis ning vaimne tervis on omavahel tihedalt seotud. Sporditegevus ja füüsiline aktiivsus on igal erialal oluline.

Kui juba panuse andmisele jutt läks, oled ka heategevusorganisatsiooni Lions klubi liige. Kuidas enda jaoks heategevust mõtestad?

Olen Haljala klubis 2009. aastast ja hetkel ka president. Lions klubid otsivad vastavas piirkonnas abivajajaid, otsivad oma nišši. Meie oleme põhirõhu suunanud Vinni perekodule – korraldanud lastele talvepäevi, kutsunud näitlejaid etendusi andma jne. On ka üle-eestilisi projekte, millest osa võtame.

Heategevus on laiem mõiste, saad panustada rahaliselt, aga oluline on ka märgata. Lions klubiga püüame panustada nii rahaliselt kui läbi tegevuse. Emotsioonide ja hea tunde tekitamine on oluline osa heategevusest. Emotsionaalselt on ürituste korraldamine vahel ka keeruline, kui mõtetega süvitsi lähed ja elu heitlikkust tajud.

Oled väga tegus inimene, mis on motivatsiooni allikas?

Eelkõige pere ja lähedased. Aga treeningute ja omavalitsusliidu töö puhul annavad energiat ka need inimesed ise, kellega suhtlen ja koostööd teen. Näiteks, kui lähen õhtul trenni, olen väsinud ja võib-olla polnud hea päev, aga seal ootab mind 15 särasilmset treenijat, tuleb neilt energia.

Kõigil on tõusud ja mõõnad, aga olen seda meelt, et oma muredega ei tohi üksi jääda, alati peab jagama ja hea, kui on, kelle poole pöörduda.

Kandideerid ka sügisel Rakvere linnas kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Miks otsustasid kandideerida?

Olen ka praegu Rakvere linnavolikogu liige. Kui teatud osa kogukonnast mind usaldab ja toetab, siis lähen sinna neid esindama. Kohalike volikogude valimised on võimalus linnaelanikuna mõnes valdkonnas rohkem kaasa rääkida. Minu puhul on selleks eelkõige sport, haridus ja noorte huvid – see, mis isiklikult puudutab.

Arvan, et Rakvere linn on kiiresti arenenud ja see areng peab jätkuma. On oluline, et Rakvere oleks jätkuvalt atraktiivne ettevõtjatele, hea sihtkoht vaba aja veetmiseks ja oma kodu rajamiseks. Et siin oleks igale linnaelanikule midagi: mitmekesised spordi- ja ajaveetmisvõimalused, lastele ja noortele huvitegevused, kontserdid jne. Rakvere Rohuaia lasteaia hoolekogu liikmena proovin panustada ka meie kõige väiksemate heasse käekäiku.

Väljatõste:

Head lugejad!

Kevad-suvel andis Sven Hõbemägi ülevaate toitumise ja liikumise alustaladest, nüüd on aga teil võimalus märku anda, mille kohta täpsemalt selles valdkonnas lugeda sooviksite. Võis ju artiklite sarja jooksul nii mõnigi asi lisaküsimusi tekitada. Ootame nii spetsiifilisemaid küsimusi kui üldisemaid ettepanekuid tervisenurga teemade osas. Saatke need julgelt Kuulutaja toimetusele liisi.kanna@kuulutaja.ee, otse Svenile aadressil sven.hobemagi@mail.ee või võtke temaga ühendust Facebooki lehel Sven Hõbemägi treeningud.

 

Sven treeningut läbi viimas. Foto: erakogu