Täiskasvanud õppija nädal tuleb uues kuues

TÕN ehk täiskasvanud õppija nädal on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks.

TÕNi fookuses on õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul ning selle põhieesmärk on suurendada õppivate täiskasvanute hulka, tõsta teadlikkust õppimisvõimaluste kohta ning kujundada positiivseid hoiakuid elukestva õppe suhtes. Traditsiooniliselt toimub sel ajal üle-eestiline TÕNi avaüritus ja täiskasvanuhariduse foorum ning arvukaid sündmusi üle vabariigi.

TÕNi koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning selle edukaks läbiviimiseks on moodustatud tugivõrgustikud kõigis 15 maakonnas ja Tallinnas. Lääne-Virumaal on täiskasvanuhariduse koordinaator karjäärinõustaja Tiiu Säbel ja koos oma tugigrupiga aitavad nad maakonnas üles leida tunnustamist väärivaid inimesi, asutusi ning tegusid.

Eelmisel aastal esitati nominente neljas kategoorias ja aasta õppija tiitlile oli neid lausa 17. Tiitliga pärjati ettevõtja, harrastusnäitleja, noorte huvitegevuse eestvedaja ja kahe lapse isa Ivo Leek, keda peeti ka vabariikliku eripreemia vääriliseks.

2018. aasta koolitajaks sai IT-spetsialist, ettevõtja, koolitaja Mario Mikvere, õppijasõbralikumaks tööandjaks valiti Rakvere Haigla ning parima õpiteo vääriliseks tunnistati MTÜ Nelikand projekt „Käsitöökursustel uute teadmiste ja oskuste omandamine“. Lisaks tunnustati eripreemiatega Tiit Tehvot, Anu Jonuksit ning Ago Vilut, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu keelekohvikut ning Vinni päevakeskuse mälutreeningut.

2019. aastast on TÕNi tegevustes aga muudatused ning varasema nelja kategooria asemel on kaks – õppija ja õpiteo valimine kohaliku omavalitsuse tasandil ehk konkurss „Meie valla/linna õppija ja õpitegu“.

Täiskasvanuhariduse aktuaalsete probleemide ja TÕNi tutvustamiseks on täiskasvanuhariduse koordinaatori eestvedamisel toimunud ümarlauad ja seminarid KOVi esindajatele.

Märtsi lõpus toimus seminar Rakveres, kus Annaliisa Toom Haridus- ja Teadusministeeriumist rääkis meie hariduslikust seisust üldiselt ja selle kitsaskohtadest ning Andrase esindaja Monica Marfeldt tutvustas murettekitavate näitajatega statistilisi graafikuid ja tabeleid.

Merike Kimber andis ülevaate Eesti Töötukassa tegevustest täiskasvanuhariduse toetamisel ja kutsus üles ka töötavaid inimesi nende kaudu koolitusi ja ümberõpet taotlema. KOVi esindajana sai sõna Kristi Aron ning MTÜ Nelikand esindaja Ene Preem rääkis, kuidas läbi MTÜ tegevuse on toimunud erinevad koolitused ja õpitoad.

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi õppimisvõimalustest andis ülevaate kooli sotsiaalpedagoog Marju Malm. Lääne-Virumaa Keskraamatukogu peaspetsialist Lea Lehtmets kutsus üles aktiivselt osa võtma raamatukogus toimuvatest keelekohvikutest, digipädevuste koolitustest, loengutest, kohtumistest ja kontsertidest ning paljudest teistest nende harivatest ja tasuta üritustest.

TKH koordinaator Tiiu Säbel rääkis, kuidas on TÕNi Lääne-Virumaal läbi aegade tähistatud ja mis on toimunud tema kaheaastasel eestvedamisel, sealhulgas positiivset vastukaja saanud TÕN õpibussist, mis maakonna eri paigus elukestva õppe võimalusi tutvustamas käis.

Kuulutaja

TÕN 2019

2. mai – kuulutatakse tunnustamise konkurss välja

1. juuni – nominentide esitamine maakonda KOV esindajate poolt

15. juuni – esitatakse kandidaadid Andrasele TKH koordinaatori poolt

juuni lõpp –valitakse vabariigi laureaadid

11.–18. oktoober – TÕN nädal, 11. oktoobril toimub ka üle-eestiline ÕPITUND

Sündmused ei piirdu ühe nädalaga, vaid laienevad kogu oktoobri kuusse. Üritused toimuvad, kooliasutustes, raamatukogudes, rahvamajades, külades, töökohtadel jne.

Oktoobris toimub koordinaatori eestvedamisel kahe kategooria nominentide tunnustamine maakonnas.

1. novembril leiab aset „Täiskasvanud õppija foorum“, kus tunnustatakse aasta õppijat ja õpitegu ning antakse välja eripreemiad.

Nominente saavad esitada kõik: üksikisikud, organisatsioonid, kohalikud omavalitsused jne. Täpsem info: www.andras.ee.