Täiskasvanud õppijad väärivad tunnustamist

2022. aastal Lääne-Virumaal tunnustatute ühispilt. Foto: ETKA Andras

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras (ETKA Andras) kutsub üles esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Seda saab teha neljas kategoorias – aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.

Ootame inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid täiskasvanuid, kes on omandanud uue eriala, jätkanud oma katkenud haridusteed, osalenud koolitustel ja seeläbi muutnud oma elu.

Kõigi maakonna kandidaatide seast selgitatakse välja esinumbrid, kes saavad tunnustatud tänusündmusel. Maakonna laureaatide seast teeb valiku üleriigiline komisjon. Aasta õppijat, koolitajat, õpitegu ja õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 12. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänuüritusel. Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 11.–22. oktoobril 26 korda ja algab üle-eestilise Õpitunniga.

Eelmisel aastal esitati Lääne-Viru maakonnas 21 kandidaati. Maakonna õppija laureaadiks valiti Maren Rits, kes on Sagadi mõisa peakokk ja restorani juhataja. Õpiteo laureaadiks valiti Venevere haridus- ja kultuuriseltsi „Kogukonna kujundamine õpikeskkonnaks“. Õppijasõbralikuma tööandja laureaadiks nimetati Egesten OÜ, kes on laiendanud oma tegevust ning loonud kaasaegseid ja nõuetele vastavaid töötingimusi.

Koolitaja laureaadiks sai meie maakonnas Helge Alt, keda pärjati lisaks vabariigi tasemel aasta koolitaja tiitliga. Helge Alt on peaaegu kolm aastakümmet puhastusvaldkonnas tegutsenud. Ta on Puhastusekspert OÜ juhatuse liige ja koolitaja. Aasta koolitaja konkursile esitasid Helge ta kolleegid. Kõikides kategooriates anti välja lisaks eripreemiad.

Mõelgem, ehk on just sinu tutvusringkonnas mõni tubli õppija või väärib tunnustust mõni koolitaja, kelle koolitusest hiljuti osa saite? Ehk vääriks tunnustust hoopis teie tööandja, kes on pakkunud enesetäiendamise võimalusi? Märgakem ja tunnustagem oma maakonna inimesi.

Tunnustamine toimub Euroopa sotsiaalfondi projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames. Konkursi korraldab ETKA Andras koostöös haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti tööandjate keskliidu, Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonnaga EPALE ja Eesti külaliikumisega Kodukant.

Kandidaate saab esitada 23. maini veebilehel www.andras.ee/tunnustamine.

Tiiu Säbel,

täiskasvanuhariduse koordinaator Lääne-Virumaal