Võimalus teha midagi olulist – hakka asendusõpetajaks!

Iga päev vajavad Lääne-Virumaa koolid asendusõpetajaid kõikides õppeainetes. Just praegu on vaja näiteks kuu aega asendada klassiõpetajat, kes läheb eestikeelse õppe ülemineku koolitusele ja kaks nädalat bioloogiaõpetajat, kes murdis jalaluu. Igaüks, kellel on kõrgharidus ja juhtimise või noortega töötamise kogemus, saab abiks olla.

Kristi Ardel,

MTÜ ASÕP

Asendusõpetajate programmiga liitutakse erinevatel põhjustel ning asendusõpetajate kogemused on väga inspireerivad. Alli Pertel, kes on varasemalt olnud täiskasvanute koolitaja, soovis uusi väljakutseid ja leidis, et suudab suunata ja toetada noori. „Asendusõpetajaks olemine on mulle andnud juurde enesekindlust, keeruliste olukordade lahendamise ja aja planeerimise oskust. Peale asendusperioodi novembris, tegi viimane kool mulle ettepaneku, et jätkasin oma klassiga juba õppeaasta lõpuni. Suure rõõmuga olin nõus, sest õpilased oma uudishimu ja särasilmsusega olid mulle hinge pugenud,“ rääkis Pertel.

Mäetaguse koolis asendusõpetajana töötanud Maret Võrno soovitab samuti minna asendusõpetajaks: „Asendamine avardab silmaringi ja võimaldab kogemustest ise õppida ning areneda. Kui ei proovi, siis ei saa kunagi teada, kas ja kuidas see võib elu rikastada!“

Koolide ja lasteaedade juhid tõdevad, et õpetajaid on raske leida, veel raskem on leida paindlikke asendajad just siis, kui vajadus tekib. Rakvere reaalkooli õppejuht Kadri Vahula lisas: „Hariduses on keerulised ajad. Õpetajate nappus tingib selle, et kool võib leida end olukorras, kus polegi kedagi mingi aine raames klassi ette saata.“ Sellisel juhul kaasavad koolid asendusõpetajate programmi.

Lea Pilme, Rakvere põhikooli direktor tõi välja: „Asendusõpetajate abiga on õpilastel olnud vaheldusrikkaid tunde ja nad on kohanud inspireerivaid uusi inimesi. Tänu ASÕPile on meil alati olemas keegi, kes saab vajadusel aidata.“

Lääne-Virumaa koolide huvi asendusõpetajate vastu on jõudsalt kasvanud ja ASÕP ootab asendusõpetajateks uusi inimesi kõigis õppeainetes. ASÕPi tegevjuht Gerli Neppi rõhutab, et otsime kõrgharidusega inimesi, kes soovivad teha paindliku tööajaga tööd. „Meie asendusõpetajad on näiteks lapsehoolduspuhkusel emad; pensionil olevad õpetajad, kes soovivad väikese koormusega tunde anda; tippjuhid, kes soovivad kontakti noortega ja üliõpilased,“ lisas Neppi.

Samas on asendusõpetaja ikkagi õpetaja, kes aitab õpilastel riiklikus õppekavas ettenähtud teadmisi ja oskusi õppida vastavalt koolist saadud juhistele. „Täna saab igaüks panustada laste haridusse, aidata kaasa eestikeelsele õppele üleminekul ja toetada oma kogukonda,“ leidis Neppi.

Ootame väga huvilisi asendusõpetajaks, et koos tagada, et ära ei jääks ükski koolitund. Vaata lähemalt ja registreeru: www.asendusopetaja.ee. Tule asendusõpetajaks, sest iga eestikeelne tund loeb!

Asendusõpetaja Alli Pertel toob välja viis head põhjust, miks ASÕPiga liituda:

  • saad ise valida tööaja ja koha,
  • arendad oma esinemis- ja läbirääkimisoskust,
  • saad innustust õpilaste uudishimust ja säravatest silmadest,
  • eduelamuse tunne,
  • võimalus suunata noori.

Töötasu: ühe 45-minutilise asendustunni töötasu on 18,22 eurot (bruto) koolis ja ühe 60-minutilise tunni tasu lasteaias on 14,57 eurot (bruto). Eestikeelse tunni asendustasu Ida-Virumaal on koolis 1,5 ja lasteaias 1,3 korda kõrgem.