Tamsalu 100 tamme pargis tööd jätkub

 tammed

1. juunil avatakse Tamsalu 100 tamme tammik, kus juba teostatud ja tänavuseks aastaks kavandatud investeeringud ulatuvad kokku ligi poole miljoni euroni.

Liisi Kanna

Riigikantselei algatusel on plaanis Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul rajada igasse maakonda 100 tamme tammikud – pargid, alleed või tammesalud, kus igaühes kasvab sada tamme. Parkide rajamise ja hilisema hoolduse eest seisavad hea omavalitsused.

Ettevõtmise esinduspark asub Tamsalus – selline otsus tehti nii nimemaagia kui Eesti keskse asukoha tõttu. Täpseks paigaks valiti Tamsalu valla, Riigikantselei ja Arhitektide Liidu koostöös välja Tamsalu linna keskel asuv Tartu-Tapa raudteest lääne poole jääv roheala.

Läbi on viidud ideekonkurss, valminud eskiisprojekt ja osale pargile põhiprojekt. Sada tamme istutati Tamsalu parki 2017. aasta suvel, nende ümber paigaldati betoonist vanasõnadega vööd, mille ümber omakorda pingid.

Toetused

Park rajatakse Riigikantselei toel – Eesti riik toetas seda 170 000 euroga. Kuid rahastajaid on veel, juba tehtud töödest toetas Kredex möödunud aastal pargi keskel asuva hoone, nn Kukelossi osalist lammutamist 16 500 euroga.

„Selleks aastaks on planeeritud ehitustööd Tapa valla eelarvest 182 000 eurot, lisandub KIKi rahastus 59 400 eurot ekspositsiooni loomiseks ja PRIA rahastus 19 998 eurot rulapargi rajamiseks,“ loetles kavandatavaid tegevusi endine Tamsalu vallavanem ja uue ühinemisjärgse Tapa valla abivallavanem Riho Tell.„Võttes arvesse juba teostatud ja käesolevaks aastaks kavandatud investeeringuid, on kokku investeeringuid Tamsalu 100 tamme parki 487 309 eurot. Sõltuvalt hangete tulemustest võib see summa muutuda, pigem kasvu suunas,“ jätkas ta. 

Hanked

Selle nädala kolmapäeval oli Tapa vallavalitsuse istungi päevakorras kahe pargi rajamisega seotud hanke kinnitamine – „Eesti lubjatööstuse ajalugu ning paekivi kasutamise võimalusi tutvustava ekspositsiooni rajamine Tamsalu 100 tamme parki“ ja „Tamsalu 100 tamme pargi ehitustööd“, mille raames plaanitakse ehitada pargiteed koos valgustusega ja konserveerida Kukelossi müürid.

Tell nentis, et neist viimane tunnistati nurjunuks, kuna kõik kvalifitseerunud pakkumised ületasid eeldatavat maksumust. Ekspositsiooni hankele laekus üks pakkumine ja see tunnistati vastavaks – edukaks osutus OÜ Geotrail KS. Abivallavanema sõnul on Tamsalu 100 tamme park nagu Tallinna linn, mida pidevalt ehitatakse. „Selleks aastaks kavandatud projektide elluviimine ei tähenda veel, et park saab lõplikult valmis,“ lausus ta.Samas rõhutas abivallavanem, et park avatakse igal juhul 1. juunil. „Valmidusaste sellel hetkel on iseküsimus,“ tõdes Tell. Eesti Vabariigi 100. juubeliaastaks pühendatud 100 tammega tammikute projekti Tamsalusse rajatava esinduspargi arhitektuurikonkursi võitis Allianss Arhitektide töö „Sõnasalud“. Allikas: Tapa vallavalitsus