Tapa tõmbab veevedu koomale

vesi

Täna veab vallavalitsus joogi- ja tarbevett 55 Tapa majapidamisele ning sellele kulub 1200 eurot kuus. Samas on praktiliselt kõigil linna majapidamistel võimalus liituda ühise veevärgiga tänu veevärgi renoveerimisele, mis jõudis lõpule mullu kevadel. Vallavalitsus teatas valla kodulehel plaanist lõpetada suve lõpul veevedu ning soovitab kõigil asjassepuutuvatel veevärgiga ühinemiseks pöörduda ASi Tapa Vesi kontorisse. Sealt saavad majaomanikud tehnilised andmed lähima liitumispunkti kohta ning kontaktandmed tööde võimalike teostajate kohta, selgitas veefirma tegevjuht Aare Palmsalu. Peamiseks tööks liitumisel on kraavi kaevamine, lahtiste kätega majaomanik saab plasttorude ühendamisega ka ise hakkama. Tööde võimalik maksumus sõltubki sellest, millises mugavustasemes tellib majaomanik töö: kas piisab kraavi kaevamisest või soovitakse „võtmed kätte“-lahendust. Mitmete Tapa linna elamukruntidel asuvate kaevude vesi on tänini reostatud lennukipetrooliga, millega reostas ülemist põhjaveekihti nõukogude sõjaväeosa. Reostus on suurem linna lõunaosas ehk raudteest Paide poole jääval territooriumil. Sügavamast põhjaveekihist ammutab Tapa Vesi puhast vett.

 

Tõnu Lilleorg