Targa Maja ehitus läheb plaanitust kallimaks

tarkmaja

Rakvere Targa Maja ehitushanke vastu tundis huvi 12 firmat, kuid konkursil osales siiski vaid kolm pakkujat. Kõige odavam pakkumine tuli tagasi lükata, sest nõutud tingimused polnud täidetud, sõelale jäi kaks pakkujat, kellest üks lubab Targa Maja valmis ehitada umbes 3,5 miljoni euroga, teine 3,9 miljoniga.

Paraku pole need numbrid Targa Maja arendusega tegelevale SAle Virumaa Kompetentsikeskus rõõmustavad, sest hoone ehitusmaksumuseks planeeriti pisut vähem kui 3,2 miljonit eurot. Vahe olemasoleva raha ja pakkumise vahel on umbes 350 000 eurot.

Mis edasi saab, kust puuduv raha võtta? „Kirjeldasime kaasrahastajale EASile olukorra ära ja loodame, et neil tekib võimalus lisafinantseeringuks,“ ütles sihtasutuse juht Kalle Karron Rakvere linnavolikogule aru andes. „Alati on võimalik hange tühistada ja uus välja kuulutada, kuid mis see annaks? Ma ei usu, et uued pakkumised tuleksid madalamad. Lisaks suruvad meid tähtajad – vastavalt lepingutele peab Tark Maja aasta pärast valmis olema.“

Ühtlasi andis Kalle Karron linnavolikogule mõista, et ka linna eelarvest tullakse lisa küsima. „Kui EAS leiab võimaluse oma osa suurendada, siis tõenäoliselt küsitakse ka, kas linn on valmis täiendavalt panustama.“

Linnavolikogu liige Sven Hõbemägi tundis muret, mis siis saab, kui käivitub must stsenaarium – EAS ei anna raha juurde. „Tuleb teha poliitilist lobitööd. Ma arvan, et see raha on võimalik leida,“ vastas Karron.

Aivar Ojaperv