Tervise valdkonna tublid tegijad tõsteti esile

Ühispilt tänuüritusel. Foto: Ain Liiva

Kadrina huvikeskuses tunnustati 1. veebruaril Lääne-Virumaa aasta tervisedendajaid ning kolme silmapaistvat Lääne-Viru maakonna kooli, kes osalesid koolitoidu pilootprojektis „Toitlustuse parendamine koolides“.

Aasta tervisedendajate konkursil tunnustatakse inimesi, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega olnud eeskujuks, silmapaistvalt panustanud maakonnas inimeste tervise parendamisse ja väärtustamisse ning edendanud valdkonda paikkonna tasandil. Aasta tervisedendajate tiitlit antakse maakonnas välja alates 2012. aastast. Kandidaadiks esitatakse isikuid, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse ning organisatsioone ja/või silmapaistvamaid algatusi, millel on oluline mõju tervislike eluviiside kujundamisel paikkonnas ning turvalise ja tervisesõbraliku elukeskkonna väärtustamisel. 2022. aasta tervisedendajate konkursile esitati 11 kandidaati.

Margit Lichtfeldt – Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja 2022 laureaat

Margit tegeleb nii oma kogukonnas kui ka  Lääne-Viru maakonnas aktiivselt tervise edendamisega. Koolis sotsiaalpedagoogina töötades on ta enda südameasjaks võtnud toetada ja olemas olla kõikidele Uhtna kooli õpilastele, nende vanematele ja õpetajatele. Uhtnas veab ta juba aastaid MTÜ Uus Uhtna tegevust, mille eesmärgiks on nii füüsilise kui ka vaimse tervise edendamine. Enda füüsilise aktiivsusega näitab ta head eeskuju nii noortele kui ka eakatele kogukonna liikmetele. Lisaks oma kogukonna eest seismisele leiab ta aega teha vabatahtlikku tööd ka „Punase risti“ organisatsioonis.

Kampaania Aseri kool kõnnib – Lääne-Virumaa aasta tervisetegu 2022 laureaat

Juba teist aastat leidis sel kevadel aset kampaania #aserikoolkõnnib. Idee oli esialgu ellu kutsutud, et ka distantsõppe ajal lapsed rohkem liiguksid ja et säiliks koos tegemise ja ühtekuuluvustunne. Kui esimesel aastal kõndisid võidu õpetajad ja õpilased, siis sel aastal kaasati juba ka vanemad, et vaimse tervise toetamine liikumise läbi ja tervislike eluviiside edendamine oleks kogu koolipere ühine suund. Iganädalaselt oli kõndimise kõrvale välja hõigatud ka erinev fotojahi teema ja viimasel nädalal tähistati kõndimiskampaania lõppu liikumisbingoga. Käesoleval õppeaastal soovib kampaania korraldusmeeskond korraldada erinevaid töötubasid, et mitmekesistada saadavaid teadmisi vaimse ja füüsilise tervise seostest ja anda osalejatele ka praktilisi teadmisi, kuidas püsida terve ja liikuda piisavalt.

Porkuni kool – Lääne-Virumaa aasta tervisesõbralik organisatsioon 2022 laureaat

Porkuni koolis on juba kaks aastat läbi viidud MTÜ Peaasjad poolt emotsionaalse enesetunde testi, millega mõõdetakse kõigi koolipere liikmete depressiooni, üldistunud ärevuse, sotsiaalärevuse ja unihäirete tunnuseid. Selle mõõtmise tulemusena on kirjutatud Tartu ülikooli eetikakeskusele eneseanalüüs, mis pälvis 2021. aastal väärtuspõhise kooli aasta tiitli. Aastal 2022 on kool kaasanud heade suhete, kui kooli põhiväärtuse hoidmiseks omale appi superviisori, kes aitab koolis töötajate vahel tekkinud tööpingeid lahendada. See teenus soovitakse koolile püsivalt kättesaadavaks teha, sest kooli meeskond ja inimesed on seda väärt. 2022. aasta märtsis telliti koolile ka menüüde analüüsid ja ettepanekud muudatusteks ning soovituste alusel on muudetud koolitoidu menüü tervislikumaks, sh viidud sisse taimne teisipäev. Lisaks sõlmis Porkuni kool kõigile töötajatele (74) 2022. aastaks tervisekindlustuse, mille abil hüvitatakse kõigile töötajatele hambaravikulusid, retseptiravimite kulusid ja eriarsti kulusid kokku summas 1000 eurot aastas ühe töötaja kohta.

Pilootprojektis „Toitlustuse parendamine koolides“ osalenud

Pilootprojekt toimus 2022. aasta maakondliku tervisedenduse tegevuskava raames ning projektis osalesid Kunda ühisgümnaasium, Uhtna põhikool ja Sõmeru põhikool.

Koolitoidu pilootprojekti raames moodustasid koolid tuumikmeeskonnad ning toimus koolide eneseanalüüsi periood, kus analüüsiti meeskondadega koolitoitlustuse valdkonda süvitsi. Oktoobris külastas kooli viieliikmeline projekti juhtrühm, kellele tutvustati kooli kööki, toitlustusvaldkonda laiemalt ning menüüsid.

„Tunnustatud koolitoit Lääne-Virumaal 2022“ tiitli pälvis Uhtna põhikool ning laste tervist toetavasse toitu igapäevaselt panustavad kokad Piret Laurimäe, Helina Saaremäe ja koolidirektor Egle Neuhaus.

Esitatud nominendid

Lääne-Virumaa aasta tervisedendajate konkursile esitati nominentidena kategoorias „Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja“ Tallinna teenusmajanduse instituudi lektor Helen Kool ja Rakvere spordikeskuse direktor Ave Sats; kategoorias „Lääne-Virumaa aasta tervisetegu“ jooksusari „Tähtis on osavõtt!“, Rakvere linna pumptrack’i ja rattapargi rajamine; kategoorias „Lääne-Virumaa aasta tervisesõbralik organisatsioon“ Reinar Halliku korvpallikool ning Rakvere orienteerumisklubi.

Kuulutaja