Triin Varek alustas uues ametis

Möödunud pühepäeval toimus Rakvere linnavolikogu erakorraline istung, kus valiti uus linnapea – Triin Varek. Uurisime, milliste mõtete ja ootustega äsjane linnapea uuele tööpostile vastu läheb?

Liisi Kanna

Mis on sinu jaoks linnapea ameti juures kõige suurem väljakutse?

Kuna Rakvere on ettevõtlik ja edumeelne linn, siis on kindlasti suur väljakutse jätkuvalt suurte ambitsioonide täitmine linna jaoks. Uute kohalike omavalitsuste valimisteni on jäänud kaks aastat ja oluline on selle lühikese ajaga võimalikult palju positiivset ära teha ning ellu kutsuda. Suur vastutus. Muidugi on oluline töörahu linnavalitsuses ja uute inimeste, abilinnapeade, meeskonnaks sidumine.

Kui palju kogemus abilinnapeana uue ameti juures abiks on?

Ma arvan, et antud töös toetab mind nii minu eelnev töö- ja elukogemus kui haridus, ning abilinnapeana omavalitsusjuhtimise kogemus on kindlasti suureks abiks.

Kuidas tööülesanded uute abilinnapeade vahel jagunevad ning mis ajendas kaotama n-ö vabaliikmete kohad linnavalitsusest?

Uute abilinnapeade vaheline tööjaotus on selline, et Laila Talunikul on vastutus linna allasutuste sisutegevuse eest, lisaks kultuuri-, haridus-, spordi- ja noorsootöö valdkonnale.

Rainer Miltop tegeleb linnamajandusega, sealhulgas teede-tänavatega, tema hallata on ehitustegevus, ühistranspordi korraldus jms. Abilinnapea Andres Jaadla tegeleb ettevõtluse, turismi, energia- ja elamumajanduse, turvalisuse ja kliima ning Euroopa Liidu projektidega.

Kuna eelmine koalitsioon hoopis suurendas linnavalitsuse liikmete arvu, siis uus koalitsioon oli ühel meelel, et luues uue abilinnapea koha, on otsustajate pädevus oluliselt tõusnud. Ning arvestades seda, et linnavolikogus on väga rohkearvulised ja aktiivsed komisjonid, siis meil on võimalus vajadusel paluda linnavalitsuse teemadel laiapõhjalist arutelu komisjonides.

Kuivõrd mõjutab linnavalitsuse uus struktuur ametnike-spetsialistide igapäevatööd? Kas on veel muudatusi, mida sooviksid sisse viia?

Ma arvan, et otseselt ei mõjuta. Oli ka varem nii, et teatud teemadel oli vaja mõlemal abilinnapeal kaasata samu ametnikke. Hetkel liigume sellises koosseisus edasi ja kas lisamuudatusi on hiljem vaja teha, näitab aeg.

Millised on linna juhtimises ja arengus uue koalitsiooni prioriteedid ning kas mõni seni kõne all olnud teema tõstetakse ka kõrvale?

Kuna linnal on töös seitse suurt projekti, millest kaks on päris algusjärgus – töö- ja tehnoloogiakeskuse rajamine põhikooliõpilastele ning KIK-i projekt tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks –, siis tuleb nende teemadega edasi minna. Ei saa öelda, et midagi kõrvale tõstetakse, pigem on teemasid, millega läheme kindlasti edasi, aga need ei ole kõik koalitsioonilepingus kajastatud.

Arvo Pärdi nimelise kontserdimaja ehitus on prioriteet – õigemini selle ehitamiseks lisarahastus võimalustega tegelemine, samuti konkurentsieelise tõstmiseks Vallimäele purikatuse võimaluse loomine.

Koalitsioon oli ühel nõul ka selles osas, et nn pehmetesse valdkondadesse tuleb rohkem tähelepanu ja ressurssi suunata. Alustame koolimööbli uuendamisega järgmisel aastal.

Millised on sinu enda jaoks n-ö südameasjad, millele kindlasti lahenduse soovid leida?

Vallimäe valmimise korral on olulised sealsed eesseisvad sündmused, see tähendab, et Vallimäe atraktiivsus oleks efektiivselt ellu rakendatud.

Rohkem avatud suhtlust ja koostööd ettevõtjatega, linna tööstusparkide arendamine.

Põhikoolivõrgu korrastamise osas on vaja otsuseid, mis meid sellel teemal edasi aitaks, et hakata planeerima koolide füüsiliste keskkondade kaasajastamist lähitulevikus.

Südameasju on tegelikult pikk rivi… Soovin anda hoogu parimatele lahendustele.

Foto: Siret Kotka-Repinski