Tüütuid müügikõnesid võidakse tulevikus piirata

myygikoned

Kas teil on hetk aega? Mul on teile suurepärane pakkumine…

 

Mari Mölder

Paljudele tuleb selline tundmatult numbrilt helistatud kõne tuttav ette. Tegemist on müügikõnega, millele järgnevad toodete ahvatlevad pakkumised. Vahel on müügitöö nii intensiivne, et vaatamata korduvatele tänamistele ja „ei“ ütlemistele ei lõpetata kõnet ikkagi ära.

Kuidas tüütutest telefonimüüjatest lahti saada, selleks on paljudel inimestel oma nipid välja mõeldud. Kel on peres nii paksud inimesed, et müüdav pesu ei mahu selga, kel ei osata peres üldse lugeda, kel pole raha. Sageli mõttetud vabandused, mida tegelikult ei pea esitama. Kui kaupa ei soovita, tuleb viisakalt ja resoluutselt „ei“ öelda. Inimene, kes üldse mingeid pakkumisi ei soovi, võib paluda ka, et tema telefoninumber kliendiregistrist kustutataks. See on tema õigus.

Riigikogu majanduskomisjon arutas suvel sideoperaatoritelt laekunud ettepanekut elektroonilise side seaduse muutmiseks, et telefonimüük oleks Eestis reguleeritud. Seaduse muutmise sooviga välja tulnud operaatorid kinnitasid, et väga suur hulk inimesi saab telefonimüügi kõnesid, mida paljud neist ei soovi saada. Samuti leiti, et teatud osa elanikkonnast, eelkõige lapsed, on tarbijatena telefonimüügi ees kaitsetud, sest nad ei tea oma õiguseid.

Kõige laialdasemalt müüakse telefoni teel ajalehti, raamatuid, mobiilsideteenuseid, pangateenuseid, tervisetooteid, aga samas ka aluspesu ja vitamiine.

„Operaatorid väidavad, et paljusid inimesi telefonimüük ärritab, aga paraku pole kuidagi võimalik kõnesid ära hoida. Samas kinnitavad telefonimüüjad, et rahulolematus ei ole väga suur ja telefonimüük ei erine oluliselt müügitööst tänavatel või kaubanduskeskustes,“ rääkis Riigikogu majanduskomisjoni esimees Arto Aas. „Kindlasti on agressiivse müügitöö ees nõrgemas seisus lapsed ja vanurid, kes ei pruugi osata kõnet lõpetada ja mitte nõustuda ostuga.“

Ta lisas, et kõige parem lahendus oleks müügifirmade omavaheline vabatahtlik kokkulepe ja hea tava välja töötamine, mis tõstaks telefonimüügi kvaliteeti ja tähtsustaks tarbijate õigusi.

Müügimeistrite ASi esindaja nentis majanduskomisjoni istungil, et tänaseks pole turuosalised püüdnud omavahel telefonimüügi reegleid kokku leppida, kuigi teatud reguleerimine on vajalik.

Foto: Mari Mölder