Väike-Maarja võttis Eesti maadlusveteranidelt üle sümboolse teatepulga

Lurich ja Nabi8. märtsil peeti Rakvere Spordihallis 59. Georg Lurichi mälestusvõistlused kreeka-rooma ja naistemaadluses. Võistluste päevakavas oli ka paaritunnine väljasõit Väike-Maarjasse, Georg Lurichi sünnikohta.

Väike-Maarjasse tuli koos maadlusliidu peasekretäri Antti Lepikuga nii maadlusveterane kui tänaseid tegijaid. Georg Lurichi mälestuskivile asetasid lilled kahekordne kreeka-rooma maadluse maailmameister Heiki Nabi ja maadlusveteranide esindaja Jaan Roots, kes oma tituleerituse poolest on praegu Eesti maadlusveteranide seas August Englase järel teisel kohal.

Mälestuskivi juurest suunduti Georgi söögituppa, kus kohtuti Eesti Rahvuskultuuri Fondi Georg Lurichi allfondi halduskogu liikmete ja vallavalitsuse esindajatega.

Kohtumisel tutvustas vallavanem Indrek Kesküla maadlusrahvale Väike-Maarja keskväljakule paigaldatava Georg Lurichi mälestussamba püstitamise protsessi. Mälestussamba idee autorid on arhitekt Kuno Raude ja skulptor Lembit Palm, sai ka tutvuda maketiga – 1:10-le vähendatud koopiaga – ning KAMP Arhitektid OÜ koostatud Väike-Maarja keskväljaku eskiislahendusega.

Arhitekt Kuno Raude rääkis lähemalt plaanitava mälestussamba ülesehitusest. Monumendi skulptuurse osa aluseks on võetud Amandus Adamsoni 1903. aastal  valminud kuju “Champion”, mille modelliks oli Georg Lurich. Pronksi valatud skulptuur toetub graniidist kerale, mis kujutab endast sümboolset maakera. Kera ümbritseb vöö – ekvaator –, millele kantakse Georg Lurichi elukäigu olulisemad aastaarvud ja suuremate kordaminekutega seotud linnad maailma eri paigus. Maakera toetub omakorda sümboolsele maadlusmatile, mis, nagu maakeragi, on kaetud graniidist plaatidega. Mälestussamba kogukõrguseks plaanitakse umbes 4,7 m ja see on kavas avada Georg Lurichi 140. sünniaastapäeval, 22. aprillil 2016. aastal.

Eesti maadlusveteranide ühenduse aseesimees Loit Part rõõmustas kuuldu üle ja väljendas ühtlasi maadlusrahva muret, et senini ei ole õnnestunud rajada Georg Lurichile väärilist mälestussammast. Nad lootsid seda ligi paarkümmend aastat tagasi Piritale püstitatud mälestusmärgist, aga sealne Tõnu Maarandi valmistatud mälestusmärk on mitu korda langenud vandaalide ohvriks ning pole auväärsuse osas ootustele vastanud.

Loit Part andis nüüd Eesti maadlusveteranidelt mälestussamba püstitamise teatepulga üle Väike-Maarjale. Väike-Maarja võttis sellega vastutuse enda õlule ja seisab hea selle eest, et seekordne protsess õnnestuks ning Lurichile kerkiks tema tegude vääriline mälestusmärk.

Ilve Tobreluts

Selline hakkab kunagi välja nägema Lurichi mälestussammas. Fotod: erakogu

Maadlusaktivistid Lurichit mälestamas. Paremalt esimene kahekordne maailmameister ja olümpiamängude hõbemedaliomanik Heiki Nabi.