Veevärgi korrastamiseks saab toetust

biopuhastid

Kevad on muuhulgas paras aeg oma veevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi korrastamiseks.

Tiia Paist

Üks võimalus oma kulutuste vähendamiseks on osalemine hajaasustuse programmis. Kõnealust ettevõtmist rahastatakse Eesti riigi ning kohalikest eelarvetest. Taotlused programmis osalemiseks tuleb esitada enne jaanipäeva. Kuupäev on maakonniti erinev. Lääne- Virumaal on taotluse esitamise viimane kuupäev 11. mai.

Programmist rääkis lähemalt Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi.

“ Programmi algusaastatel oli eesmärk lahendada just joogivee kättesaadavuse probleem leibkondades, kus kasvasid alaealised lapsed,“ lausus ta. „Tänaseks on programmi abil võimalik paigaldada ka reovee puhastusseadmeid ning ehitada juurdepääsuteid. Samuti aitab programm rajada autonoomseid elektrivarustussüsteeme majapidamistes, mis ei ole liitunud elektrivõrguga.“

„Laienenud on taotlejate ring,“ lisas ta. „Taotlusi saavad esitada ka leibkonnad, kus ei ole alaealisi lapsi, kuid kes peavad olema alalised elanikud antud majapidamises.“

Taotlusi võetakse vastu kõikides kohalikes omavalitsustes. Taotluse vaatavad läbi 5liikmelised komisjonid.

Jõgi sõnul on omavalitsustes programmi menetlevad ametnikud igati pädevad ja aitavad vajadusel ka taotluste vormistamisel. Seepärast on mõistlik enne taotluse esitamist pöörduda omavalitsuse spetsialistide poole, et kriteeriumid läbi arutada.

Maksimaalne toetussumma, mida on võimalik taotleda, on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Projektiga seotud kuludest tuleb taotlejal endal katta kolmandik, mis võib olla toetust vajavale perele ületamatu summa, kuid kuna kaasfinantseerimine on lubatud, tasub ka selles osas omavalitsuse spetsialistiga läbi rääkida – mõnel juhul on omavalitsus selle mure ka lahendada aidanud.

Nagu programmi nimestki välja lugeda võib, ei osutu abikõlblikeks nende elanike taotlused, kelle kodud asuvad piirkondades, kus kõik vajalik tsentraalselt rajatud.

Kogumiskaev ja septik on minevik

Nii koduehitajad, ehitusettevõtted kui keskkonnaspetsialistid vaatavad sammukese ette. Juba on meie lähinaabrite juures kehtestatud kord, kus on lubatud paigaldada vaid bioloogilisi reovee puhastusseadmeid koos imbväljaku rajamisega.

Pöörates tähelepanu keskkonna säästmisele, on elementaarne, et biopuhasti tootjale ja paigaldajale on omistatud kõiki nõudeid järgiv ning testitud seadme sertifikaat. Kõike seda tuleks töid planeerides arvesse võtta.

Nii meie lõuna- kui põhjanaabrite juures lihtsat kogumiskaevu või septikut paigaldada enam ei lubata. Võib oletada, et varem või hiljem kehtestatakse selline keeld ka Eestis. Asjas on üks positiivne noot lisaks keskkonna säästmisele veel: biopuhasti nõuab palju vähem hoolt ja kulutusi.

Projekteerija, tootja ja paigaldaja AugustBio

Alates 2014. aastast Eesti turul toimetav AugustBio esindaja Andrei Võssoveni sõnul on kõikide teiste reovee kogumise seadmete ees biopuhastil hulk eeliseid. “Suurem puhastustõhusus, ei kasutata keemilisi aineid, ei eralda halba lõhna, töötab müravabalt,“ loetles ta. „Lisaks väga väikene jääkmuda juurdekasv ning energiakulu. Seadet on lihtne transportida ja nõuetekohaselt paigaldada. Seade töötab igasugustes ilmastikutingimustes. Loomulikult vastab see kõige rangematele ökoloogilistele standarditele ega kahjusta keskkonda. Sihtgrupiks on pea kõik: alates perevajadustest kuni tootmisüksuste ja puhkealadeni välja. Kõikide huvilistega tehakse individuaalset tööd ja leitakse parim lahendus.“

Lisainfot leiab ka kodulehelt www.augustbio.ee.

___________________________________

BIOPUHASTITE VAJADUSEST

Erakond Eestimaa Rohelised esimees Aleksander Laane:

Paljude geoloogide arvates on Eesti kõige suuremaks maavaraks puhas põhjavesi. Maailma mageveevarudest on joogikõlblik vaid mõni protsent. Ligipääs puhtale veele on üha suurem probleem kogu maailmas – USAs, Hiinas, Indias alaneb põhjavee tase ületarbimise tõttu aasta-aastalt, veesõjad on juba täna reaalsus. Ja kuigi me ei hooma veel oma rikkust, on seda sellegipoolest vaja kaitsta reostumise eest. Biopuhastid ja tehismärgalaga puhastussüsteemid on tõhusad, ratsionaalsed ja ökonoomsed lahendused. Me peame oma põhjavee, jõed, järved ja ka Läänemere reostusest puhtad hoidma.

_________________

AugustBio

AugustBio alustas Lätis biopuhastite tootmist aastal 1998. Seadet on testitud Saksamaal Aachenis asuvas sõltumatus laboratooriumis. Ettevõttele on omistatud õigus markeerida seadmeid CE vastavusmärgiga. Valitud aastal 2007 Leedus aasta tooteks. Seadet müüakse kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ning Skandinaaviamaades.