Vinni vald tähistas 25. sünnipäeva

vinni

Vinni Vallavalitsus tunnustas valla 25. aastapäeva puhul kolme teenekat inimest Vinni teenetemärgiga, teatas valla pressiteenistus. Selle pälvisid Vinni-Pajusti Gümnaasiumi endine direktor Jüri Vanajuur ja sama kooli endine õppejuht Vaike Kingsepp ning MTÜ Roela Rahva Maja juhataja Reet Alavere.

Vallavanem Toomas Väinaste andis teenetemärgid üle valla aastapäeva tähistamisel Roelas 31. oktoobril.

Jüri Vanajuur oli 16 aastat Vinni-Pajusti Gümnaasiumi juht, kooli sisuline looja ja arendaja alates kooli asutamisest 1998. aastal.

Samas koolis töötas selle loomisest kuni 2014. aasta sügiseni õppejuhina Vaike Kingsepp. Ka tema oli Vinni-Pajusti Gümnaasiumi sisuliseks loojaks ja arendajaks direktor Jüri Vanajuure kõrval.

MTÜ Roela Rahva Maja juhataja Reet Alavere on järjepidevalt ja tulemuslikult üle 50 aasta edendanud kultuuritööd nii vallas kui maakonnas. Tänu Reet Alaverele on nii valla kui maakonna kultuuripilt värvikam ning piirkonna kultuurielu järjepidev.

Vinni Vallavalitsus andis teenetemärke välja esmakordselt. Vastavalt vallavalitsuse otsusele hakatakse teenetemärke välja andma ka edaspidi.

Vinni vald sai 25aastaseks pühapäeval, 1. novembril. Ühtlasi on Vinni üks esimesi Eestis, saades kohaliku omavalitsuse staatuse selle praegusel kujul.

Kui vald 1990. aastal loodi, oli see üks suuremaid maa-omavalitsusi Eestis nii rahvaarvu kui ka pindala poolest. Hiljem on ühinemiste-liitumiste järel tekkinud Eestisse suuremaid valdasid, samas on Vinni elanike arv vähenenud. Praegu on Vinni vald suurima pindalaga vald Lääne-Virumaal (ligi 500 ruutkilomeetrit), elanikke on Vinni vallas ligi 5000.

„Tagantjärele vaadates otsustati tookord arukalt suurema omavalitsuse kasuks,“ ütles vallavanem Toomas Väinaste pressiteenistuse vahendusel. „Suurel vallal on suurem eelarve, mis võimaldab ette võtta suuremaid töid ning kodanikule nõu ja jõuga abiks olla.“

Vinni vald on jätkuvalt omavalitsuste haldusvõimekuse edetabeli eesotsas, Lääne-Virumaal paremate seas. Inimeste sujuvamaks teenindamiseks kohtadel tegutsevad valla kolmes alevikus (Viru-Jaagupis, Roelas ja Tudus) osavallakontorid.

„Vinni vald on aastaid püüdnud kohtadel elu säilitada nii palju kui võimalik. Selle nimel oleme pingutanud ja täna võib öelda, et Vinni vallas ei ole ääremaid,“ lausus Toomas Väinaste.

Väinaste sõnul on suureks saavutuseks, et vallas tegutseb jätkuvalt kolm kooli, millest Vinni-Pajusti Gümnaasium oli riigieksamite tulemuste põhjal üks paremaid maagümnaasiume Eestis.

Lisaks koolidele teenindavad vallaelanikke 3 lasteaeda, 5 raamatukogu ja rahvamaja.

Vinni vald annab välja E. Vilde nimelist kirjandusauhinda. See on vanim järjepidevalt väljaantav kirjandusauhind Eestis.

Vallas tegutseb asenduskodu ja turvakodu teenust pakkuv Vinni Perekodu, hooldekodu Tammiku Kodu, puuetega inimeste keskus Johanna, päeva- ja noortekeskused.

Turvalisuse eest kannab hoolt Roelas asuv valla vabatahtlik päästekomando.

Hilje Pakkanen

Aivar Ojaperv