Omavalitsused uuendavad tänavavalgustust

tänavavalgustus

Rakvere linn, Vinni vald, Viru-Nigula vald ja Kadrina vald said kokku ligi 2 855 000 eurot toetust, et muuta tänavavalgustus keskkonnasäästlikumaks.

Liisi Kanna

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastab tänavavalgustuste uuendamist 32 omavalitsuses kokku 20 873 223 euroga, millele omafinantseeringuna lisandub 10 570 302 eurot. KIKile laekus tähtajaks 44 taotlust, kokku küsiti toetust 33,22 miljonit eurot.

„Andsime toetust vananenud ja ebaefektiivsete tänavavalgustuspunktide asendamiseks uutega, et vähendada kaasaegsete valgustite ja juhtimistehnoloogiate abil energia kasutamist,“ selgitas toetuse olemust KIKi energeetika valdkonnajuht Eduard Sizov.

„32 rahastatud projekti tulemusena renoveeritakse kokku 17 239 valgustuspunkti üle terve Eesti ning hoitakse aastas elektrienergiat kokku enam kui 6,7 GWh,“ tõi Sizov välja projektide kasulikkuse keskkonnale.

Kõige enam omavalitsusi sai toetust Harjumaal – üheksa. Lääne-Virumaa paikneb rahastuse saanute arvu poolest teisel kohal, siin toetatakse nelja omavalitsust.

Mahukad tööd Rakveres

Suurima toetuse maakonnas sai Rakvere linn – 1 331 600 eurot, koos omaosalusega on projekti maksumuseks 2 048 600 eurot.

Valgustatud tänavaid on Rakvere linnas umbes 83,4 km ning valgustuspunkte ligi 2780. Projekti raames renoveeritakse 1059 valgustuspunkti. Projekt annab aastas kokkuhoidu 451 MWh, mis tähendab rahalist säästu üle 54 100 euro aastas ning vähendab 492 tonni CO2 tootmist. Projektiga soovitakse ühtlasi luua valmisolek tarkade lahenduste integreerimiseks tänavavalgustusse.

Renoveerida kavatsetakse viie linna siseneva tänava valgustus – Tartu, Kreutzwaldi, Tammiku, Õie, Vabaduse. Uuendused viiakse läbi pea kogu kesklinnas, välja jäävad juba renoveeritud tänavavalgustusega kesklinna osa ning Pikk tänav, mis on kavas renoveerida teiste programmide raames. Projekt hõlmab ka mitmeid muid linnaosi.

„Usun, et eelseisva 30 kuuga, mis projekti elluviimiseks antud, saame linnakeskkonna täiesti uuele tasemele viia – projekt puudutab 68 linnatänavat. Kui siia juurde lisada veel sel perioodil kerkivad suured objektid, siis on Rakvere linnakeskkond muutumas tervikuna palju kaunimaks ja võimalusterohkemaks,“ kommenteeris positiivset rahastusotsust Rakvere linnapea Marko Torm.

Vinni ja Viru-Nigula

Vinni valla valgustuse uuendamist rahastatakse 745 200 euroga, projekti kogumaksumuseks koos omaosalusega on 1 095 900 eurot.

Vinni vallas rekonstrueeritakse 632 tänavavalgustuspunkti, mis asuvad Vinni, Pajusti, Roela ja Laekvere alevikes ning Kakumäe, Küti ja Muuga külades. Lisaks uuendatakse LED-valgustitega Piira-Pajusti ning Roela-Saara jalg-ja jalgrattatee valgustus.

Alanud aastal viiakse läbi projekteerimishanked, ehitus on planeeritud 2020. ja 2021. aastasse, tööde lõpptähtaeg on 2021. aasta augustis.

Viru-Nigula saab toetust 616 200 eurot ning koos valla panusega uuendatakse tänavavalgustust 800 300 euro ulatuses.

Projekti raames renoveeritakse Aseri ja Viru-Nigula alevikus ning Ranna külas kogu tänavavalgustuse taristus. Plaanis on uuendada 242 amortiseerunud valgustuspunkti, kus vanad valgustid asendatakse energiasäästlike LED-valgustitega, paigaldatakse uued metallmastid ja maa-alused kaablid. Taristu varustatakse kaasaegse juhtimistehnoloogiaga. Projekti tähtajaks on 2021. aasta november.

Veerand Kadrina valla valgustusest

Kadrina ja Hulja aleviku tänavavalgustuse renoveerimist toetatakse 160 700 euroga, koos Kadrina valla omaosalusega on projekti maksumuseks 206 100 eurot.

„Projekt hõlmab põhiliselt piirkondi, kus on kõige energiakulukamad lambid: Kadrina alevikus Kalevipoja, Rakvere ja Raua tänavad, Hulja alevikus Tõnismäe teest ainult lasteaia ümbrus,“ selgitas abivallavanem Aarne Laas. „Mahuliselt on tegemist umbes 25 protsendilise osaga kogu valla tänavavalgustusest.“Aarne Laasi sõnul renoveeritakse projekti tulemusena 107 tänavavalgustuse punkti ning sellega väheneb tuntavalt nende töös hoidmiseks kuluv elektrienergia. Parema tulemuse saavutamiseks renoveeritakse ka viis elektrikilpi ning seni kasutusel olevate elektrikilpide arv väheneb. Projektiga loodetakse kokku hoida vähemalt 3500 eurot aastas.

Projekteerimine on plaanitud läbi viia 2019. aastal ning ehitustööd toimuvad 2020. aasta jooksul. Projekti lõpptähtaeg on detsember 2020.

Tänavavalgustuse uuendamiseks antakse toetust energiatõhususe meetmest, mida rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Sedapuhku oli tegu teise taotlusvooruga, esimeses voorus 2017. aastal said toetust 22 tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti kogusummas ligi 10 miljonit eurot. Toona rahastati kolme Lääne-Virumaa omavalitsust – Kunda linna 582 000 euroga, Haljala valda 200 500 euroga ning Väike-Maarja valda 19 000 euroga.

Riik plaanib 2019. aastal avada ka kolmanda taotlusvooru tänavavalgustuse projektide toetamiseks.

 

Toetust anti vananenud ja ebaefektiivsete tänavavalgustuspunktide asendamiseks uutega.

Foto: Liisi Kanna