Väike-Maarja vald sõlmis häirekeskusega koostöö kriisiinfo telefoni kasutamiseks

Osapooled leppe sõlmimisel. Foto: Kristel Kitsing

Kriisiinfo telefoniga liitunud omavalitsuse elanikud saavad erakorraliste sündmuste korral helistada tasuta 1247 numbrile, et saada kriisis ametlikku ja usaldusväärset teavet ning käitumisjuhiseid. Väike-Maarja vallavalitsus sõlmis selleks häirekeskusega koostööleppe märtsis.

Kriisiinfo telefonile 1247 saavad elanikud helistada ööpäevaringselt ning see käivitub, kui kohalik omavalitsus selleks häirekeskusele ettepaneku teeb. Seni on teenust käivitatud näiteks COVID-19 pandeemia ajal, Kuressaare joogivee kriisi korral ja Suur-Sõjamäe jäätmejaama põlengust tekkinud mürgise suitsu tõttu.

Häirekeskuse kriiside ja toimepidevuse eksperdi Rein Oleski sõnul on Väike-Maarja vallavalitsuse otsus kriisiinfo telefoni teenusega liituda väga tervitatav. „Kriiside korral on elanike infovajadus tavapärasest suurem ning meie soov on, et käitumisjuhised ja usaldusväärne teave oleks tehtud inimestele võimalikult mugavalt kättesaadavaks,“ ütles ta. Lisaks on Oleski sõnul kriisiinfo telefoni numbrit hea meelde jätta – üks number 24/7 ehk 1247.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla peab info kättesaadavust kriisi ajal äärmiselt oluliseks. „Leping häirekeskusega telefoni 1247 kasutamiseks on hea näide riikliku asutuse ja omavalituse koostööst. See aitab meil oma riigis ja Väike-Maarja vallas ühe sammu võrra veelgi turvalisemalt tunda,“ sõnas Kesküla. Vallavanem lisas, et sellise koostöö abil saame ise keskenduda rohkem võimaliku sündmuse lahendamisele koduvallas ning samal ajal jagada ka kiiresti elanikele lokaalse kriisi kohta infot.

Kui Väike-Maarja vallavalitsus on teinud häirekeskusele ettepaneku kriisiinfo telefon käivitada, siis teavitab vallavalitsus sellest operatiivselt elanikke kõigis enda infokanalites (kodulehel, sotsiaalmeedias, füüsilistel teadetetahvlitel).

Numbrile 1247 saavad elanikud helistada ka siis, kui parasjagu ühtegi kriisi käimas ei ole – siis toimib liin tavapärase riigiinfo telefonina. Riigiinfo telefonilt saab küsida ja anda infot maantee, pääste ja keskkonna alastes küsimustes ning PPA dokumentide taotlustega seotud teemades. Tegemist on hädaabinumbri 112 kõrval tegutseva infonumbriga, mis pakub ööpäev läbi infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara. 1247 operaatorid jagavad teavet eesti, vene ja inglise keeles.

Kuulutaja