Prügivedu läheb Rakveres soodsamaks

IMGP9195

Alates märtsist hakkab Rakveres segaolmejäätmemajandusega tegelema Lääne-Viru Jäätmekeskus ja prügi hakkavad vedama Ragn-Sellsi prügiautod. Linnakodanikele tähendab muudatus seda, et konteineritühjenduse eest tuleb nüüd palju vähem raha välja käia.

Mari Mölder

Aivar Ojaperv

Märtsi algusest hakkab Rakveres kehtima jäätmeveo uus kord. Lääne-Viru Jäätmekeskusele anti volitus korraldada jäätmeveo riigihange ja madalaima hinna pakkus Ragn-Sells. Seega koguvad algaval lepinguperioodil segaolmejäätmeid ja paberit Rakvere linnas ainult rohelised prügiveoautod.

Väikeste mahutite omanikud võidavad palju

Jäätmekeskusel on õigus pidada klientide üle arvestust ja tegeleda arveldamistega. Veebruarikuu alguses leidsid majaomanikud, korteriühistud ja teised prügiveoteenuseid kasutavad isikud oma postkastist teavituse, et leping tuleb sõlmida Lääne-Viru Jäätmekeskusega.

Neil, kes lepingut ei sõlmi, lõpeb märtsi alguses automaatselt leping endise prügifirmaga segaolmejäätmete ja paberi mahutite tühjendamise osas. Ülejäänud jäätmemajandust puudutavate teenuste osas – näiteks mahutite rent, muu prügi äravedamine jne – seni sõlmitud lepingud ei lõpe.

Küll ei jää isikutel prügi viimata, sest endine leping pikendatakse automaatselt Jäätmekeskusele ja prügivedu jätkub vastavalt graafikule.

Inimene, kes elab ja toimetab kinnistul ainult suviti või hooajati, saab taotleda kohalikust omavalitsusest hooajalist jäätmevedu. Kes aga prügiveoteenuseid üldse ei taha kasutada – näiteks põhjusel, et ei ela kinnistul või ei kasuta seda -, siis temal tuleb vastavasisuline taotlus teha Rakvere linnavalitsusele. Vabastus antakse tähtajaliselt ja erandkorras linnavalitsuse istungi korraldusega.

Uue korra järgi langevad Rakvere prügiveo hinnad, seda vist ajaloos esimest korda. Kui seni tuli eraisikul 140liitrise mahuti tühjendamise eest maksta kuus 7.03 eurot, siis aprillis näevad nad arvel selle teenuse eest summat 2.23. Lisaks rõõmustab hajameelseid kliente trahv tühisõidu eest – kui varasemalt tuli maksta täies summas selle eest, et konteiner jäi tühjendamiseks valmis panemata, siis nüüd on see summa vähenenud poole võrra.

Lepinguid saab sõlmida Jäätmekeskuse kodulehel või täita posti teel saadetud eellepingud.

Uued lepingud Vinnis ja Sõmerul

Lääne-Viru Jäätmekeskus korraldab jäätmevedu ka Vinni ja Sõmeru vallas. Vinni vallas hakkas uus hinnakiri kehtima alates 2. veebruarist ja seal maksab näiteks 140liitrise mahuti tühjendamine 2.25.

Sõmeru vallas alustab Jäätmekeskus korraldatud jäätmeveoga 2. mail. Lepinguid saab sõlmida alates 1. aprillist.

Sõmeru vallas hakkab prügi vedama Ida-Viru ettevõte OÜ Ekovir. „Rakvere linnas langeb hind tõesti kordades, Sõmeru vallas päris nii pole,“ selgitas vallavanem Peep Vassiljev. „Odavneb väikekonteinerite a la 140liitriste tühjendamine, aga suurte, 4,5- ja 6kuupmeetriste konteinerite tühjendamine pisut kallineb. Kuna suured konteinerid on tavaliselt korrusmajade juures, siis pole hinnatõus märgatav – see on ühe kasutaja kohta mõned sendid. Eelmisel lepingupartneril Eesti Keskkonnateenused ASil oli veidi teine hinnapoliitika: nemad hoidsid suurte konteinerite tühjendamisel hinna madalal, kuid väikeste pealt teenisid rohkem.“

Vinni vallas hakkas alates veebruarist prügi vedama samuti OÜ Ekovir. Meedia hädaldas, et Vinnis tõusid uue operaatoriga prügiveo hinnad lausa poole võrra.

Vinni vallavanem Toomas Väinaste selgitas, et tegemist oli konkureerinud, kuid kaotajaks osutunud ettevõtte tõlgendusega. „Need olid kontekstist välja rebitud numbrid, mis meediale esitati ja mille sisusse ajakirjandus ei süüvinud,“ kinnitas ta. „Vinni vallas on prügiveo hinnatase jätkuvalt alla Eesti keskmise. Väikeste konteinerite tühjendamine tõusis mõne sendi võrra, suurtel läks ühe tarbija kohta pigem väiksemaks.“