Rakvere Reaalgümnaasiumi esimesse klassi tekkis ootamatult suur tung

IMGP9274

Rakvere kolmes linna hallatavas koolis avatakse sügisel kokku seitse esimest klassi nagu eelmistelgi aastatel. Kuigi ka varasemalt pole sooviavaldused jaotunud ühtlaselt, on tänavune olukord eriti keeruline: Rakvere Reaalgümnaasium sai oma 75 kohale üle saja avalduse, Rakvere Gümnaasium aga alla poolesaja. Väike ületäituvus on ka Rakvere Põhikoolis, kus avatakse üks esimene klass ja sinna soovis astuda üle 30 õpilase.

Aivar Ojaperv

Rakvere Reaalgümnaasiumi esimese klassi ukse taha jäänud laste vanemad on pahased: käremeelsemad neist on lubanud abi otsida isegi kohtust. Kool pole aga kummist ja esimesi klasse saab avada vaid kolm, kokku on seal ruumi 75 kooliteed alustavale lapsele.

Seadusega on klassi täituvuse piirnorm 24 õpilast klassis. Tõsi: kooli hoolekogu võib anda nõusoleku erandkorras suurendada õpilaste arvu klassis, lubada sinna õppima näiteks 28 õpilast, kuid Rakvere Reaalgümnaasiumis ei parandaks olukorda ka see väike õpilaskohtade suurendamine, sest sooviavaldusi, nagu mainitud, on laekunud üle saja. Kolmapäeval jäi RRG hoolekogu oma veebruarikuise otsuse juurde, et maksimaalne laste arv sügisel avatavates esimestes klassides võib olla 25.

Klassikomplekte ümber ei mängita

Seega tekkis paratamatu olukord: ühed lapsed võetakse vastu, teised mitte. Ning ukse taha jäänud leiavad, et nende õigusi on piiratud.

„Ma ei saa tekkinud olukorda enne kommenteerida, kui linnavalitsusega on asjad kooskõlastatud ja lastevanematega läbi räägitud,“ ütles RRG direktor Martti Marksoo. „Mille järgi sa nüüd otsustad – 30 last ja vanemat on paratamatult õnnetud. Ühelt poolt on see muidugi rõõm, et meie kooli hinnatakse ja tung on suur, teisalt on see aga paras õnnetus.“

Haridust kureeriv Rakvere abilinnapea Kairit Pihlak ütles, et esialgu on kindel vaid see, et linna kolmes koolis avatakse seitse esimest klassi. Aga teema võttis tedagi ohkama: „See asi on kõik veel väga toores ja paras õppetund meile.“

Ühtlasi võis Pihlaku vastusest välja lugeda vihje, et klassikomplektide arvu koolides ringi mängima ei hakata – nii RRGs kui ka RGs avatakse kolm esimest klassi, mitte näiteks vastavalt neli ja kaks.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on kirjas, mida lapsi esimesse klassi vastu võttes peaks järgima: esimeseks teguriks on kooli lähedus, seejärel lapse õdede-vendade käimine samas koolis ja alles kolmanda asjaoluna võetakse arvesse lapsevanema soovi. Ilmselt jäi RRGs esimese klassi pääsenute nimekirju koostades kas midagi kahe silma vahele või oli selgitustöö puudulik – miks muidu mõned lastevanemad nii bravuurikad on, et lausa kohtuga ähvardavad?

„Vaatame nimekirjad veel kord üle ja siis otsustame, kes kuhu,“ lausus Pihlak. „Ning järgmiseks aastaks koostame juba väga täpsed kriteeriumid, et sellist olukorda vältida.“

RG algklassid kõige paremas hoones

Rakvere Põhikool asub linna ühes servas ja üsna mõistetav, et sealsesse esimesse klassi soovivad astuda just piirkonnas elavad lapsed.

Miks on aga RRG ja RG eelistamisel nii suur vahe, kui on tõsiasi, et mõlemad koolid asuvad sisuliselt kesklinnas, on sarnase õpetamise tasemega ja mõlema kooli majad on hiljuti korralikult remonditud?

„Mina ka ei oska põhjendada,“ vastas abilinnapea Pihlak. „Meie silmis on kõik koolid võrdselt heal tasemel.“

Äkki on koer maetud sellesse, et Rakvere Gümnaasium tegutseb teatavasti kahes majas – põhikorpus on Tuleviku tänava ääres, algklasside maja aga hoopis Tallinna tänaval endises Vene Gümnaasiumi hoones? Ja ehk ei meeldi lastevanematele ka see, et endise vene kooli klassid on liidetud Rakvere Gümnaasiumiga ning vene õppekeelega lapsed õpivad samas majas kus RG algklasside lapsed?

„Ei, seda eesti ja vene laste probleemi pole küll esile kerkinud,“ kinnitas Pihlak kindlalt.

„Küll olen kuulnud, et osale lastevanematele ei meeldi tõepoolest mõte, et laps peab pärast viiendat klassi hakkama teises majas koolis käima. Samas on endises vene koolis lastel vaata et kõige paremad tingimused – see maja on ehitatud 700-800 õpilasele, kuid lapsi on seal praegu reaalselt umbes 400. Maja on remonditud, ruumi on palju, väikesed lapsed saavad seal olla omaette. Mina isiklikult eelistaks praegu oma lapsele just nimelt seda koolimaja.“

One Comment