Tapal avati linna esimene mängutuba

Mängtuba1

Alates juuni keskpaigast on Tapal Pika tänava endises hambaravikabinetis avatud mängutuba, kus lastevanemad saavad koos oma lastega aega veeta ning vajadusel lapse ka paariks tunniks mängima jätta, et vajalikke asjatoimetusi teha.

 

Tõnu Lilleorg

Mängutoa asutaja on Pille Lestmann, Tapal alles paar aastat elanud endine tartlanna, kolme tütre ema. Tapale saabus pere elama pereisa ametikohustuste tõttu, ta on sõjaväelane. Vajadus mängutoa järele tekkis Pillel oma kogemusest, sest tal on väike tütar ja ta otsis kohta, kus väljaspool kodu lapsega aega veeta. Siis polnud veel valminud ka uhket mänguväljakut muusikakooli taga pargis ja „kaua sa ikka raamatukogus lasteraamatuid vaatad.“„Siin on palju lastega peresid ja nii hakkas mõte idanema,“ ütles Pille.

Ruumidevahetus hambaarstiga

Et idee ellu viia, kirjutas ta äriplaani ja sai Töötukassast toetust ettevõtluse alustamiseks. Mõningane probleem oli sobivate ruumide leidmisega. Algul olid silmapiiril Grossi poe teisel korrusel endise söökla avarad ruumid, kuid need jõudis enne üürida Karelli Kiirabi. Uute sobivate ruumide leidmine võttis õige mitu kuud, kui siis hambaarst Annika Kukk soovitas Pikk 29 asuvaid esimese korruse ruume. Asjaajamise arenedes leidsid naised aga parema lahenduse nii, et hambaravikabinet kolis ise esimesele korrusele ja mängutuba teisele korrusele, kus oli ka rohkem ruumi. Kaks tuba mängutoa tänasest neljast toast tuli ka põhjalikumalt remontida, sest enne ei olnud need aktiivses kasutuses.

Nüüd on mängutuba olnud mõned nädalad avatud ja on tekkinud juba ka mõned korduvkliendid, kuigi suvi on mängutoa teenuse jaoks pigem madalaeg. Üks tund ühele lapsele ajaveetu mängutoas maksab üks euro. Pille on juba korraldanud viis sünnipäeva. Väliseid tegevusi saab korraldada maja taga asuval avaral ja hästi hooldatud muruplatsil. Sügisel on plaanis korraldada ka lastevanematele koolitusi, töötubasid ja ühiseid väljasõite. Samuti plaanib Pille kujundada mängutoast lastevanematele kohtumis- ja infovahetuspaiga, kus ka linna erinevad teenusepakkujad saavad levitada infot oma teenuse kohta. Näiteks on plaanis tuua mängutuppa pakkumisele Põllu Kodu (erivajadustega inimeste linnak Tapal – toim.) elanike käsitööringi viltesemed.

Popp teenus

Pille on pidanud koos kultuurikoja juhatajaga plaani, et sügisel, kui algab uus hooaeg, saaksid vanemad tuua oma lapsi mängutuppa mängima ka õhtusel ajal, kui kultuurikojas on kas etendused või kontserdid. Värske mängutoa asutaja usub, et teenusele leidub kliente. Lootust annab mängutubade populaarsus teistes linnades, näiteks Tartus on mängutubasid palju ja kliente jagub kõigile. Mängutubasid tekib juurde ka Rakveres – kui mullu detsembris oli neid kolm, siis praegu juba vähemalt seitse.

Pille loodab ettevõtluse kaudu tutvuda rohkem ka kohalike ja ümbruskonna inimestega ning leida uusi võimalusi mängutoa teenuse arendamisel. Toreda tagasiside sai Pille linna kunstnikult, kes tegi mängutoale tasuta plakati, öeldes, et sellise mängutoa olemasolu ongi juba tasu plakati eest.

Tõnu Lilleorg

 

Pille Lestmann valgusküllases ja rikkaliku sisustusega mängutoas. Kuni kolmeaastane laps on oodatud mängutuppa koos vanemaga. Foto: Tõnu Lilleorg