Advokaadibüroo – Kas kortermajja tohib paigaldada videokaamerat?

Ühe enam paigaldavad korteriühistud oma aladele videokaameraid. Neid kinnitatakse trepikodadesse, aknalaudadele, välisfassaadile või lambipostide külge. Kaamerate abil salvestatakse enamik kortermajas ja selle ümbruses toimuvast videopildile.

Kuigi kaamera võib varguste korral suureks abiks olla, on see tihti ka hoopis tüliallikas. Halvimal juhul kaasatakse lisaks tüli mõlemale osapoolele ka korrakaitseasutus.

Räägime sellest, mida pead teadma valvekaamera paigaldamise reeglitest. Lisaks seletame lahti, millal ei ole salvestiste tegemine õigustatud.

Valvekaamerad korteriühistus

Korteriühistu on ühisala, kus kehtivad ühisreeglid. Nendes on kokku leppinud kõik ühistu liikmed. Valvekaameraid ei tohi korteriühistusse paigaldada ilma loata ning läbirääkimisteta.

Ei piisa ka pelgalt juhatuse otsusest. Otsus valvekaamerate vajaduse, paigaldamise ja kasutamise kohta tuleb teha kollektiivselt üldkoosolekul.

Mida otsuse tegemisel jälgida?

Ühistukoosolekul, kus arutatakse kaamerate vajalikkust tuleks arutada järgmisi punkte:

 • Kui suur on ohtude esinemise tõenäosus?
 • Kas valvekaamerate paigaldamisele on alternatiive (näiteks signalisatsioon, parem valgustus või kvaliteetsema lukustusega uks)?
 • Mis eesmärgil soovitakse kaameraid kasutada? Kui valvekaameraid tahetakse kasutada vaid ühel kindlal eesmärgil, siis kas kaamera on võimalik paigaldada nii, et nähtavusse jääks ainult rohkem ohustatud ala (näiteks välisuks)?

Kui üldkoosolekul selgub, et turvakaamera alternatiivid ei ole piisavad, tuleb pöörata tähelepanu sellele, kuidas kaamerad paigaldatakse.

On oluline, et valvekaamerad ei kahjustaks liialt ühegi ühistu liikme privaatsust.

Selle kindlaks tegemiseks tuleks vastata muuhulgas nendele küsimustele:

 1. Kas kaamera peaks ka heli salvestama?
 2. Kas videovalve peaks töötama ööpäevaringselt?
 3. Kas videokujutised peaks udustama kohtades, kus neid ei ole vaja?

Kui kaamerat tahetakse paigaldada välisukse juurde, et tabada teolt võimalikud vargad, ei ole tõenäoliselt heli salvestamine vajalik. See rikuks korteriomanike privaatsuse kahjustamist liialt.

Ühistu peab kirjeldama, kuidas töödeldakse kaameraga salvestatud isikuandmeid

Ühistu juhatus peab olema valmis väljastama dokumenti, mis kirjeldab isikuandmete töötlemist, kui keegi seda küsib, kuna salvestistele jäävad ka kolmandad isikud. Juhul, kui kasutatakse turvafirma teenust, peab ka see olema dokumenti lisatud. Turvafirmaga peab olema sõlmitud andmekaitse leping.

Kuidas ning kellel on lubatud salvestisi kasutada?

Videosalvestisi ei ole lubatud reaalajas jälgida ega muul eesmärgil kasutada. Küll aga tohib õigusrikkumise korral teha salvestisest väljavõte ning selle politseile edastada.

Lisaks sellele ei tohi kõigil korteriomanikel olla salvestiste jälgimiseks ligipääsu, kui selleks põhjust ei ole. Kaamerapildile võiks olla ligipääs ühel või maksimaalselt kahel juhatuse liikmel, olenevalt korteriühistu suurusest.

Rikkumise korral, näiteks kui parklas on aset leidnud avarii, on lubatud esitada salvestis asjaosalistele. Selleks on tarvis kõigepealt veenduda, et salvestisest huvitatud inimeste huvi on õigustatud (näiteks, et pildile jäänud ning avariis osalenud autod on tõepoolest nende omad, kes salvestisi näha soovivad).

Millal ei ole salvestiste tegemine õigustatud?

On kohti, kus ei ole salvestiste tegemine või nende näitamine teistele osapooltele õigustatud. Mänguväljakud on selle teema üks aktuaalsemaid näiteid.

Kuna mänguväljakutel viibivad inimesed üldjuhul pikemat aega (pikemalt kui rattaparklast ratast võttes või esiuksest sisse-välja käies), siis oleks sinna valvekaamera paigaldamine liigne privaatsuse riivamine.

Mänguväljakul peab last alati täiskasvanu valvama ning kaamera seda ei asenda.

Mida meeles pidada

Kokkuvõtvalt peaksid ühistu alale valvekaamera paigaldamisel pidama meeles järgmist:

 • otsus kaamera kasutamise kohta tuleb vastu võtta üldkoosolekul,
 • ligipääs salvestistele ning filmitavatele aladele peab alati põhjendatud olema,
 • kaameraga salvestatud isikuandmete töötlemine peab olema läbipaistev,
 • valvekaamera salvestise kasutamise eesmärk peab olema arusaadav,
 • enne kaamera paigaldamist peab olema selge, et see on hädavajalik,
 • kaamera kasutamisel tuleb ühistul välja panna teavitavad sildid koos kontaktandmetega,
 • salvestiste säilitamise periood tuleb üldkoosolekul kokku leppida.

Lisainfo saamiseks pöördu andmekaitseteenuseid pakkuva advokaadibüroo juurde.