Allkirjastati kokkulepe riigigümnaasiumi loomiseks

DSC_1365

Nädala alul külastas Lääne-Virumaad haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Selgemaks sai kaks maakonna hariduselu puudutavat põletavat teemat: riigigümnaasiumi loomine ja Vaeküla kooli tulevik.

Liisi Kanna

Eestis tegutseb 12 riigigümnaasiumi, ministri visiidi alul ei olnud ministeeriumiga kokku leppinud kaks maakonda: Saaremaa ja Lääne-Virumaa. Külastuspäeva lõpuks sai meie maakonnal kokkulepe sõlmitud.

Riigigümnaasium

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Rakvere linnapea Mihkel Juhkami allkirjastasid Targas Majas hea tahte kokkuleppe, millega alustatakse läbirääkimisi riigigümnaasiumi rajamiseks Rakvere linna.

Otsuse n-ö venimises minister probleemi ei näinud. Reps nentis, et tema arvates on riigigümnaasiumi kasuks või kahjuks otsustamine kogukonna enda otsus. Lisaks ei ole meil, erinevalt mõnest teisest maakonnast, olnud meeleheitlikku olukorda, kus riigigümnaasium oleks ainuvõimalik variant.

Rakvere linnapea Mihkel Juhkami rääkis, et riigigümnaasiumi rajamise osas jõuti linnavolikogus üksmeelsele otsusele, kõik osalenud volinikud hääletasid poolt. „Eks riigigümnaasium on omamoodi usu küsimus, Rakvere on seda usku pööranud, et see on mõistlik ja õige tee.“ Samas lisas linnapea, et lahendamata küsimusi on palju.

Lisaks paljuräägitud asukohavalikule, tuleb paika panna ajakava, otsustada õppekohtade hulk, tulevane direktor jne.

Minister Mailis Reps sõnas kooli paiknemise osas, et maakonnakeskuste puhul on sageli sarnane arutelu. Eksisteerib kaks-kolm kooli ning küsimuse alla seatakse, millisest peaks saama põhikool, millisest gümnaasium. „Kümme aastat arutelusid on näidanud, et kõige rahulikum on ehitada uus kool,“ rääkis Reps.

Lisaks tõi minister kogemuste põhjal välja, et headest kokkulepetest liigutakse edasi kiires tempos, asupaiga valik ja projekteerimine jääb kuude, mitte aastate sisse.

Aga mis saab ülejäänud gümnaasiumitest? Enne kokkuleppe allkirjastamist kohtus minister maakonna omavalitsusjuhtidega ning nende mureks oli loomulikult gümnaasiumite saatus laiemalt.

Minister Mailis Reps kinnitas, et maakonnas võiks riigigümnaasiumi kõrval tulevikus eksisteerida üks kuni kolm gümnaasiumi. Millised täpsemalt, minister öelda ei julgenud. Ta nentis, et teemat tuleks tulevikus üheskoos arutada ja kokku leppida.

Käimasoleva õppeaasta seisuga on Lääne-Virumaal 11 gümnaasiumiosaga kooli. Pikemalt peatuti kohtumisel Tapa, Kadrina ja Vinni gümnaasiumite saatusel.

Vaeküla kool jääb

Päeva esimeses pooles külastas Mailis Reps ka Porkuni ning Vaeküla kooli, millest viimase säilimine pikemat aega küsimärgi all olnud.

„Kohtumisest ministriga jäi väga hea ja lootustandev tunne. Vaeküla kool jätkab oma tegevust!,“ rõõmustas Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev. „Piirang, et esimesse, teise, kolmandasse klassi lapsi vastu võtta ei tohtinud, saab muudetud,“ ütles Vassiljev. Ta lisas, et seda, kas tegu saab olema riigikooliga või panevad näiteks kohalikud omavalitsused seljad kokku, peab veel arutama.

Minister Mailis Reps leidis, et kumbki võimalus ei ole halb. „Oleksin avatud mõlemale variandile,“ sõnas ta. „Vaeküla kollektiiv on väga hea, seal on olemas see kompetents, mida ei tohiks laiali lüüa,“ arutles minister.

Laiemalt lihtsustatud õppekavaga (LÕK) õpilaste teemal nentis Reps, et kindlasti on osad lapsed kaasatud ja samas on ka neid, kelle puhul see on keerulisem. Nii lihtne asi ei ole, et 24sesse klassikompleksi lisada lihtsalt üks LÕK õpilane.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Rakvere linnapea Mihkel Juhkami allkirjastasid Targas Majas hea tahte kokkuleppe, millega alustatakse läbirääkimisi riigigümnaasiumi rajamiseks Rakvere linna. Foto: Liisi Kanna