Aqva Sport rajab tennise väliväljakud

Kolmapäevasel Rakvere linnavolikogu istungil anti Aqva Sport OÜ-le kuni 2064. aastani Aqva Spordikeskuse taga oleva kinnistu kasutusõigus. Otsusele eelnes aga teatav segadus.

Liisi Kanna

Aqva Sport esitas juuni alguses Rakvere linnavalitsusele avalduse, milles taotles Kastani pst 16a kinnistu 50 aastaks tasuta kasutusse andmist, sooviga rajada sinna neli tennise- ja kaks padeliväljakut.

2017. aastal kehtestas linn ka osalise detailplaneeringu, mille eesmärgiks oli kõnealusest kinnistust eraldi krundi moodustamine, rajamaks sinna justnimelt tenniseväljakud, mis moodustavad Kastani pst 16 asuva Aqva Spordikeskusega ühtse kompleksi.

Linnavalitsus tegi volikogule aga ettepaneku anda ettevõttele kinnistu isiklik kasutusõigus aastani 2064 tasu eest, mille suurus oleks 1975 eurot kalendriaastas.

Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap selgitas, et tähtaeg sooviti siduda samuti Aqva Spordi kasutuses olevale Kastani pst 16 kinnistule seatud hoonestusõiguse tähtajaga. Tasu määramisel kasutati varasemat praktikat – aluseks võeti maa maksustamishind, millest tuleneva arvutuse kohaselt ning väljakute eeldatavat viiekuist kasutusaega aastas arvestades nimetatud summa saadi.

Linnavalitsuse väljapakutud variant tekitas saadikute hulgas tugevat vastukaja ning kõlama jäi küsimus, miks üldse tasu määratakse, kui ettevõte teeb niigi investeeringu väljakute ehitamise näol – elanikele luuakse uus võimalus ja linn ise ei pea seejuures sentigi panustama? Arutelu käigus selgus aga ka, et Aqva Sport oli juba välja öelnud, et niisuguse hinnaga nad investeeringut ei tee.

„Nüüd oleme imelikus olukorras – teades ise, et niisugustel tingimustel seda investeeringut ei tule, teeme ikkagi sellise otsus,“ võttis volikogu esimees Mihkel Juhkami kummalise situatsiooni kokku ning kutsus saadikuid üles avaldama mõtteid, kuidas edasi minna.

Volikogu liikmete hulgast tuli mitu ettepanekut, kuidas lahenduseni jõuda. Olev Puldre pakkus hääletusele variandi anda õigus küll 2064 aastani, aga tasuta. Marti Kuusik soovitas anda samuti tasuta, kuid lühendata tähtaega 20 aastani. Erinevate variantide läbihääletamisel otsustati Puldre ettepaneku kasuks. Seejuures hääletasid kõik 17 osalenud saadikut tasu määramata jätmise poolt.

Volikogu liige Roman Kusma, kes Aqva Sport OÜ juhatuse liikmena otsuse langetamisel ei osalenud, nentis, et teistsuguse tulemuse korral investeeringut ei tehtaks, sest tenniseväljakute rajamine pole kasumlik.

„Tennisemäng väljas ei ole väga tulutoov teenus. Kui praegu keegi pakuks meile, et tehke Rakveresse kusagile tenniseväljakud, siis vastus oleks kindel ei. Aga kuna see kompleks on sinna juba rajatud, sinna on kolm miljonit investeeritud, ning täna peab ütlema, et see kompleks üksi ei tööta, siis on väliväljakud vajalikud ja sinna me oleme valmis investeeringut tegema. Aga kui tuleb maks, siis seda investeeringut ei tule,“ kommenteeris Kusma.

Tenniseväljakute rajamise investeeringuks on Kusma sõnul 300 000–400 000 eurot. Kui tulnuks maksta ligi 2000 eurot aastas ka linnale, teeks see pea 50 aasta jooksul umbes 100 000 eurot lisakulu.

„Kui me tennisehalli ehitama hakkasime, eelmise volikogu koosseisu ajal, siis oli mingi hetk mõttes, et teeme kohe ka väliväljakud. Aga otsustasime, et ehitame maja valmis ja väliväljakud hiljem, kui keskus käima läheb. Minu jaoks oli väga suur üllatus, et linnavalitsus, andes spordikeskuse rajamiseks hoonestusõiguse 50 aastaks tasuta, nüüd väliväljakute eest küsib raha. Kui me oleksime tol hetkel korraga need teinud, siis oleks see olnud tasuta,“ avaldas Aqva Spordi esindaja hämmingut.

Rakvere linnapea Marko Tormi sõnul toodi niisugune eelnõu volikogu ette möödarääkimise tõttu. „Mis puudutab linnavalitsuse tehtud ettepanekut, siis see oli tõenäoliselt lihtsalt kommunikatsiooni viga – tööõnnetus. Hea, et komisjoni ja volikogu liikmed näitasid väga selgelt, mis on linna üldine positsioon. Arvan, et volikogu langetas Rakvere linna jaoks hea ja mõistliku otsuse. Rakvere linn saab ühe korras taristu juurde,“ kommenteeris Torm istungit.

„Tänapäeval kõik omavalitsused võitlevad erasektori investeeringute eest, et keegi üldse tahaks väljapoole Tallinna ja Tartut investeerida. Meil on ettevõtja, kes on seda valmisolekut üles näidanud ja nõus kohe tööle hakkama – see on super. Selle võimaluse peame ära kasutama,“ lisas linnapea.

Arendajad loodavad väljakud valmis saada järgmise aasta kevadeks. „Tegelikult oli plaan juba see kevad pihta hakata, aga kinnistu kinnistusraamatusse kandmine venis. Nüüd suvel alustame ehitusega ja lõpetama järgmisel kevadel,“ sõnas Kusma.

Aqva Spordikeskuse taga asuvale kinnistule Kastani pst 16a peaks plaanide kohaselt kevadeks kerkima neli tennise- ja kaks padeliväljakut.

Foto: Liisi Kanna