Eelmise aasta keskkonnasõbralikuim ettevõte on Estonian Cell AS

Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt ja keskkonnainvesteeringute keskuse juhataja Andrus Treier kuulutasid eelmisel nädalal välja möödunud aasta keskkonnasõbralikuma ettevõtte, kelleks osutus Estonian Cell AS. Võitja saab keskkonnainvesteeringute keskuselt kuni 35 000 euro väärtuses tuge, et vähendada oma keskkonnajalajälge ka tulevikus.

Estonian Cell AS on Eesti suurim biogaasi tootja, kes rajas uue aeroobse reoveepuhastusjaama, kus kasutatakse uuenduslikku jämemullitehnoloogiat, mis tagab senisest efektiivsema puhastusprotsessi ja puhtama heitvee. Seejuures annab uus reoveepuhastusjaam olulise elektrienergia kokkuhoiu.

„Estonian Cell on hea näide suurest tööstusettevõttest, kes teeb keskkonnahoidlike lahenduste kasutuselevõtuks märkimisväärseid investeeringuid. Oluline on esile tõsta just järjepidevust – tunnustasime Estonian Celli sama tiitliga ka 2014. aastal,“ märkis KIK-i juhataja Andrus Treier.

„Keskkonnahoid hõlmab paljusid tegevusi alates teadlikkuse kasvatamisest kuni mahukate investeeringuteni, mis toob lõpuks ka suurima mõju. Heaks näiteks on Estonian Celli hiljutine tähelepanuväärne investeering pleegitusprotsessi ja reovee aeroobse puhastussüsteemi ümberehitamiseks,“ lisas KIK-i juhataja.

Kuulutaja

Auhinnatseremoonia. Foto: Aron Urb